Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

Nesibaigianti vaikystės šalis

nesibaigianti vaikystės šalis

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–5 klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Ji skirta supažindinti vaikus bei jų ugdymu užsiimančius suaugusiuosius su knygos, skaitymo ir žaidimų įtaka švedų rašytojos Astridos Lindgren gyvenime ir kūryboje. Pasakojimą iliustruoja autentiškos skaidrės ir video įrašas iš Astridos Lindgren parko Švedijoje, lietuviškai įgarsinta animacija. Knygos suteikia ne tik skaitymo džiaugsmą, moko, bet ir kviečia žaisti, judėti, tobulėti, kurti patiems. Programos dalyviai skatinami domėtis savo tėvų, senelių vaikystės žaidimais, pirmosiomis knygomis. Programos metu vaikai išbando įdomesnius judriuosius žaidimus arba meninę veiklą.

Skaityti daugiau...

Fantazijos gramatika

fantazijos gramatika

 Programa „Fantazijos gramatika“ skirta priešmokyklinio ugdymo grupių bei 1–4 klasių vaikams, pedagogams, tėvams, auklėtojams, skaitymo skatinimo specialistams.

 Ji vaizdžiai supažindina vaikus bei su jų ugdymu susijusius suaugusiuosius su rašytojo, pedagogo Džanio Rodario kūryba, o edukacinio užsiėmimo metu praktiškai panaudojami jo metodai vaikų kūrybinės fantazijos lavinimui, kūrybiškos asmenybės ugdymui, raiškios kalbos, savarankiško mąstymo įgūdžių įsisavinimui. Programos dalyviai patys kuria istoriją, dalyvauja garsiniame vienos iš Dž. Rodario istorijų skaityme, jiems pristatomos visos lietuvių kalba išleistos rašytojo knygos, tuo būdu vaikai skatinami skaityti knygas ir atrasti skaitymo džiaugsmą.

Skaityti daugiau...

Apie meškiukus

APIE MEŠKIUKUS

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–5 klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, tėvams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Šia edukacine programa siekiama meninių užsiėmimų, žaislų, žaidimų, pažintinės medžiagos pagalba ugdyti vaiko asmenybę, kūrybinius ir fizinius gebėjimus, norą daugiau sužinoti; skatinti vaikus mąstyti, kurti, reikšti savo mintis ir jausmus, išmokti rišliai pasakoti, skaityti knygas. Ji supažindina programos dalyvius su žaislų (pliušinių meškiukų) istorija, vieta ir reikšme vaiko gyvenime; pristato įdomią faktografinę ir kolekcinę medžiagą. Į programą įeina lietuviškai įgarsinta animacija, kūrybinis užsiėmimas arba judrieji žaidimai. Pagamintą darbelį vaikai pasiima su savim į namus.

Skaityti daugiau...

Elektroninės bibliotekos paslaugos paaugliams

faa725e03e0b653ea1c8bae5da7c497d

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams. Ji patrauklia forma supažindina paauglius su jiems skirtomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, moko ieškoti ir rasti reikiamą informaciją kataloguose ir ją panaudoti savo reikmėms, supažindina su bibliotekos svetainėmis, kai kuriais interneto ištekliais, susijusiais su skaitymu, literatūra, kūryba. Tuo pačiu skatina lankytis bibliotekoje, ir gautas žinias panaudoti saviugdai, mokymuisi, kokybiškai, greitai informacijos paieškai ir patogiam bibliotekos paslaugų pasiekiamumui.

 Edukacinės programos turinys paskirstytas dviem užsiėmimams, tačiau priklausomai nuo situacijos, programos dalyvių skaičiaus, jų turimo laiko ir pageidavimų, programą galima sutrumpinti ar rengti tik programos dalį (pvz. tik katalogai, tik bibliotekos svetainės ir kt.). Šios edukacinės programos struktūrą gali naudoti kitos viešosios ir ugdymo įstaigų bibliotekos, programos turinį pritaikiusios savo reikmėms ir konkrečioje bibliotekoje teikiamoms elektroninėms paslaugoms, pateikiant savo sukurtas užduotis ir kt.

Skaityti daugiau...

Skaityk išmaniai

skaityk išmaniai

 Programa skirta supažindinti 5–9 klasių mokinius su elektroninėmis knygomis, jų skaitymo įrenginiais, skaitymo programėlėmis ir elektroninių knygų knygynais Lietuvoje ir pasaulyje. Suderinus skaitymą su naujomis technologijomis, edukacinė programa suteikia galimybę knygą, skaitymą pristatyti kaip patrauklią, naujovišką, šiuolaikišką, laisvalaikio veiklą bei skatina vaikus ir jaunimą naudotis bibliotekos paslaugomis, vėl atrasti knygų skaitymą. Bibliotekoje atsiradus galimybei naudotis elektroninių knygų skaitymo įrenginiais, galima įvairiapusiškiau patenkinti vaikų ir paauglių skaitymo poreikius, teikti jiems praktinę pagalbą.

 Edukacinės programos temos ir užduotys išskirstytos per 2 dienas, tačiau priklausomai nuo konkrečios situacijos, dalyvių skaičiaus ir turimo laiko, programą galima sutrumpinti arba vesti tik dalį programos (pvz.: išmanieji knygų skaitymo įrenginiai, elektroninės knygos ir kt.). Kitos bibliotekos gali šios programos struktūrą panaudoti kaip pagrindą savo edukaciniame darbe skaitymo skatinimo srityje.

 Programai atlikti reikalinga multimedija, bevielio interneto ryšio palaikymas, bent keli elektroniniai įrenginiai knygų skaitymui (knygų skaityklės, planšetės...).

Skaityti daugiau...

Knygos paaugliams ir jaunimui: kaip sužinoti ir kaip pasirinkti

9 107

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams (vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams) bei jų ugdymo, skaitymo skatinimo specialistams. Užsiėmimo metu programos dalyviai supažindinami su informacija, kuri padeda aktyviai, greitai, savarankiškai pasirinkti reikiamą knygą ar kūrinį (netgi kino filmą, garso įrašą) pagal poreikius ir pomėgius. Taip pat parodo, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis knygas, kad negaištum laiko menkavertei leidybinei produkcijai arba nepasirinktum tų knygų, kurios pasirodys skaitytojui neįdomios ar nenaudingos.

  Programos dalyviai sužino, kokią įtaką pasirinkimui ir objektyviam vertinimui turi knygos išvaizda, informaciniai, leidybiniai duomenys, žinios apie autorius, vertėjus, leidyklas ir t.t. Pateikiama pavyzdžių, kur galima rasti informacijos apie naujas knygas, recenzijų ir atsiliepimų apie jau perskaitytas.

Skaityti daugiau...

Noriu į biblioteką! (elektroninės bibliotekos paslaugos mažiesiems)

noriu į bibliot

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie ruošiasi eiti į mokyklą ir 1–4 klasių mokiniams. Ji leidžia įdomiai, patrauklia forma supažindinti šio amžiaus tarpsnio vaikus su jiems skirtomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, skatina lankytis bibliotekoje, domėtis knygomis ir skaityti, ugdyti savo gabumus, moko ieškoti ir rasti reikiamą informaciją ir ją panaudoti.

 Edukacinės programos turinys leidžia lanksčiai ir kūrybiškai ją pritaikyti kitose bibliotekose, palieka vietos susikurti savas žaidybines užduotis, pridėti į programą vaikų registraciją į biblioteką ar sugalvoti kitus užsiėmimus, naudojantis siūloma programos struktūra, įtraukti kitose bibliotekose teikiamas elektronines paslaugas minėto amžiaus vaikams.

Skaityti daugiau...

Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės: komiksai ir skaitmeninė fotografija

  Dalyviai: 5–9 klasių mokiniai, bibliotekininkai, pedagogai, kiti suaugusieji, susiję su vaikų mokymu ir ugdymu. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti ir mokinių tėvai, kiti suaugusieji, norintys išmokti naudotis planšetiniais kompiuteriais.

  Tikslas: supažindinti vartotojus su mobiliųjų įrenginių (planšetinių kompiuterių) įvairove, panaudojimu ugdymo procese, praktiškai išmėginti paprastą jų naudojimą, greitą darbą, rengiant nuotraukų albumus bei kuriant komiksus.

Skaityti daugiau...

Skaitmeninės mokymo priemonės

  Programa skirta bibliotekininkams, mokytojams, kitiems suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu.

  Edukacinė programa – apžvalginė, skirta supažindinti su įvairiomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeniniams instrumentams – įvairioms programoms internete, kurios pasinaudojus galima patraukliai ir įdomiai dirbti su vaikais ir jaunimu.

Skaityti daugiau...

QR kodai versle

  Programa skirta jauniesiems verslininkams ir/ar ūkininkams. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti visi (5–9 kl. moksleiviai, suaugusieji), norintys išmokti naudotis QR kodais (ne vien jų pritaikymu versle).

  Tikslas: supažindinti su nauja technologija – QR kodais (dvimačio brūkšninio kodo rūšimi), pastaruoju metu itin sparčiai plintančiais įvairiausiose informacijos pateikimo bei perdavimo srityse; parodyti, kuo QR kodų naudojimas gali būti naudingas plėtojant verslą; skatinti inovatyvumą ir kūrybiškumą, smalsumą, norą ir galimybes naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Skaityti daugiau...