Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

Knygos paaugliams ir jaunimui: kaip sužinoti ir kaip pasirinkti

9 107

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams (vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams) bei jų ugdymo, skaitymo skatinimo specialistams. Užsiėmimo metu programos dalyviai supažindinami su informacija, kuri padeda aktyviai, greitai, savarankiškai pasirinkti reikiamą knygą ar kūrinį (netgi kino filmą, garso įrašą) pagal poreikius ir pomėgius. Taip pat parodo, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis knygas, kad negaištum laiko menkavertei leidybinei produkcijai arba nepasirinktum tų knygų, kurios pasirodys skaitytojui neįdomios ar nenaudingos.

  Programos dalyviai sužino, kokią įtaką pasirinkimui ir objektyviam vertinimui turi knygos išvaizda, informaciniai, leidybiniai duomenys, žinios apie autorius, vertėjus, leidyklas ir t.t. Pateikiama pavyzdžių, kur galima rasti informacijos apie naujas knygas, recenzijų ir atsiliepimų apie jau perskaitytas.

Skaityti daugiau...

Noriu į biblioteką! (elektroninės bibliotekos paslaugos mažiesiems)

noriu į bibliot

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie ruošiasi eiti į mokyklą ir 1–4 klasių mokiniams. Ji leidžia įdomiai, patrauklia forma supažindinti šio amžiaus tarpsnio vaikus su jiems skirtomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, skatina lankytis bibliotekoje, domėtis knygomis ir skaityti, ugdyti savo gabumus, moko ieškoti ir rasti reikiamą informaciją ir ją panaudoti.

 Edukacinės programos turinys leidžia lanksčiai ir kūrybiškai ją pritaikyti kitose bibliotekose, palieka vietos susikurti savas žaidybines užduotis, pridėti į programą vaikų registraciją į biblioteką ar sugalvoti kitus užsiėmimus, naudojantis siūloma programos struktūra, įtraukti kitose bibliotekose teikiamas elektronines paslaugas minėto amžiaus vaikams.

Skaityti daugiau...

Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės: komiksai ir skaitmeninė fotografija

  Dalyviai: 5–9 klasių mokiniai, bibliotekininkai, pedagogai, kiti suaugusieji, susiję su vaikų mokymu ir ugdymu. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti ir mokinių tėvai, kiti suaugusieji, norintys išmokti naudotis planšetiniais kompiuteriais.

  Tikslas: supažindinti vartotojus su mobiliųjų įrenginių (planšetinių kompiuterių) įvairove, panaudojimu ugdymo procese, praktiškai išmėginti paprastą jų naudojimą, greitą darbą, rengiant nuotraukų albumus bei kuriant komiksus.

Skaityti daugiau...

Skaitmeninės mokymo priemonės

  Programa skirta bibliotekininkams, mokytojams, kitiems suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu.

  Edukacinė programa – apžvalginė, skirta supažindinti su įvairiomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeniniams instrumentams – įvairioms programoms internete, kurios pasinaudojus galima patraukliai ir įdomiai dirbti su vaikais ir jaunimu.

Skaityti daugiau...

QR kodai versle

  Programa skirta jauniesiems verslininkams ir/ar ūkininkams. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti visi (5–9 kl. moksleiviai, suaugusieji), norintys išmokti naudotis QR kodais (ne vien jų pritaikymu versle).

  Tikslas: supažindinti su nauja technologija – QR kodais (dvimačio brūkšninio kodo rūšimi), pastaruoju metu itin sparčiai plintančiais įvairiausiose informacijos pateikimo bei perdavimo srityse; parodyti, kuo QR kodų naudojimas gali būti naudingas plėtojant verslą; skatinti inovatyvumą ir kūrybiškumą, smalsumą, norą ir galimybes naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Skaityti daugiau...