EDUKACIJOS

Visas edukacines programas galite užsakyti pasinaudoję kontaktais, esančiais kiekvienos edukacinės programos aprašyme

book 863418 960 720 0   Kažkada labai labai seniai nebuvo nei raidžių, nei popieriaus, nei knygų. Niekas nerašė laiškų, nes nepažinojo rašto. Kaip tada žmonės perduodavo vieni kitiems žinias? Kada ir kaip žmonės išmoko rašyti, skaityti? Kas ir kada sugalvojo knygą? Kaip atrodė senovinės knygos iki to laiko, kai atsirado spausdinimo mašinos? Rašytinės, spausdintinės, galiausiai elektroninės knygos… Kiek daug klausimų, į kuriuos atsakyti jums padės edukacinė programa „Kaip atsirado knyga?”. Jos metu susipažinsite su rašto ir knygos istorija nuo pirmųjų žmonių piešinių olose iki šių dienų, rašysite ant minkšto molio plytelės, pamatysite seniausią

knygą, esančią mūsų bibliotekoje ir skaitysite elektronines knygas knygų skaityklėje. Visa tai, ką sužinosite, galėsite panaudoti varžydamiesi interaktyviame žaidime „Knygos kelias”.

 Šią programą dalyvių grupės gali užsisakyti tel.: +370 659 06305. Užsiėmimus veda Vaikų erdvės vyriausioji bibliotekininkė Lijana MarkevičienėEdukacinis užsiėmimas skirtas 3–5 klasių mokiniams. Priimamos grupės nuo 10 iki 25 žmonių (dalyvių skaičių galima derinti). Taip pat tinka vaikams ir jaunimui su specialiais poreikiais, šeimoms, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams, auklėtojams). Eduakcinė programa yra nemokamaVidutiniška vieno edukacinio užsiėmimo trukmė – 45-50 min. Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė. Laiką pasirenka užsiėmimų dalyviai, suderinę su programos rengėju.

Pagrindinis šios edukacinės programos tikslas – patrauklia forma, panaudojant interaktyvias lavinamąsias priemones, supažindinti mokyklinio amžiaus vaikus su knygos atsiradimo istorija ir pristatyti elektronines knygas.

Uždaviniai:
1. Supažindinti mokyklinio amžiaus vaikus su rašto ir knygos atsiradimo istorija.
2. Pristatyti edukacijos dalyviams elektronines knygas ir jų skaitymo įrenginius.
3. Panaudoti praktines užduotis ir interaktyvias lavinamąsias priemones, padedančias vaikams įsisavinti gautas žinias.
4. Pristatyti biblioteką kaip šiuolaikišką erdvę vaikų laisvalaikio, mokymosi, meninės saviraiškos, savęs tobulinimo vietą, skatinti lankytis bibliotekoje, naudotis jos paslaugomis, skaityti knygas.