Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

„Gyveno senelis ir bobutė: vaikams apie tremtį“

tremtis

 Edukacinė programa skirta priešmokyklinio, jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu. Be to, ji gali būti įdomi ir naudinga tėvams, kurie nori, kad jų vaikai domėtųsi savo giminės, šeimos istorija ir jų gyvenimą susietų su mūsų tautos, šalies istorijos įvykiais. Programa ugdo vaikų patriotiškumą, pilietiškumą, pagarbą savo šaliai, padeda geriau įsisavinti istorijos žinias.

 Edukacinės programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės ir animatorės Gabrielės Baltrušaitytės 2007 metais sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filmas sukurtas naudojant fotografijas iš asmeninio archyvo, animacinius ir kino kronikų intarpus. Filmas apdovanotas pagrindiniu prizu tarptautiniame kino festivalyje „Stupeni“ kategorijoje „Žmogaus teisės“ (2007), specialiu prizu už novatoriškumą kino festivalyje Eurofest (2008, Kanada) ir kitais apdovanojimais. 2008 metais filmas nominuotas Lietuviško kino apdovanojimui „Sidabrinė gervė“ dokumentinių filmų kategorijoje.

 Kino kritikas Saulius Macaitis:
„Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus.“

Skaityti daugiau...

Dailės pamokėlės naudojant grafines planšetes

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams, pedagogams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir ugdymu. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti ir mokinių tėvai, kiti suaugusieji, norintys išmokti naudotis grafinėmis planšetėmis.

 Edukacinės programos svarba – panaudojant grafines planšetes, kuriant jomis piešinius, ugdyti moksleivių estetinio ugdymo gebėjimus, puoselėti smalsumą naujovėms, polinkį mokytis efektyvesnių veiklos būdų, domėtis naujomis technologijomis. Šių grafinio dizaino pamokų tikslas – suteikti daugiau žinių apie vizualiuosius menus, padėti išgauti įvairias figūras, spalvas, naudojant kompiuterines technologijas kaip pažangų kūrybos įrankį ir atskleisti moksleiviui naujus informacijos šaltinius.

Skaityti daugiau...

Skraidančios būtybės

skraidančios būtybės

 Edukacinė programa skirta priešmokyklinio, jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu.

 Ji patrauklia forma supažindina programos dalyvius su įvairiomis skraidančiomis būtybėmis, sutinkamomis pasaulio tautų pasakojamojoje ir vaizduojamojoje kūryboje, parodo ryšius tarp seniausių civilizacijų kultūrinio palikimo ir mūsų dienų rašytojų, dailininkų, kino meno kūrinių (nuo drakonų ir raganų iki skraidančio berniuko iš Niekados šalies).

 Susipažinę su programos edukacine medžiaga, dalyviai patys išbando savo jėgas kūrybiniame užsiėmime, turi galimybę lavinti savo meninius gebėjimus, mokosi išreikšti mintis, svajones raštu, vaizdu, žodžiu (piešia savo čia pat sukurtas fantastines skaidančias būtybes, rašo ir pasakoja apie tai, ką galėtų nuveikti, jei patys mokėtų skraidyti).

 Programos pabaigoje trumpai aptariame, ką vaikai sužinojo ir nupiešė, jiems įteikiamas programos dalyvio pažymėjimas ir įteikiamas „Skraiduolio“ medalis (vienas visai grupei ar klasei).

Skaityti daugiau...

Ne bėda gimti tarp ančių, svarbu, kad iš gulbės kiaušinio

gulbe

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, I–V klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, tėvams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Programa supažindina dalyvius su danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gyvenimu ir kūryba.

 Šia edukacine programa siekiama pažintinės medžiagos, audiovizualinių priemonių, kūrybinių – meninių užsiėmimo pagalba ugdyti vaiko asmenybę, norą daugiau sužinoti ir kurti pačiam, pasirinkti skaitymą, kaip vieną iš įdomių, atraktyvių laisvalaikio praleidimo užsiėmimų; skatinti vaikus mąstyti, reikšti savo mintis ir jausmus, dirbti kartu ir pasiekti bendrą kūrybinį rezultatą.

 Programa pristato įdomią audiovizualinę ir faktografinę medžiagą. Į jos turinį taip pat įeina lietuviškai įgarsinta animacija, kūrybinis užsiėmimas.

 Užsiėmimo metu pagamintą darbelį vaikai pasiima su savim į namus, prieš tai iš visų savo darbelių sudėję bendrą meninį darbą.

Skaityti daugiau...

Nesibaigianti vaikystės šalis

nesibaigianti vaikystės šalis

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–5 klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Ji skirta supažindinti vaikus bei jų ugdymu užsiimančius suaugusiuosius su knygos, skaitymo ir žaidimų įtaka švedų rašytojos Astridos Lindgren gyvenime ir kūryboje. Pasakojimą iliustruoja autentiškos skaidrės ir video įrašas iš Astridos Lindgren parko Švedijoje, lietuviškai įgarsinta animacija. Knygos suteikia ne tik skaitymo džiaugsmą, moko, bet ir kviečia žaisti, judėti, tobulėti, kurti patiems. Programos dalyviai skatinami domėtis savo tėvų, senelių vaikystės žaidimais, pirmosiomis knygomis. Programos metu vaikai išbando įdomesnius judriuosius žaidimus arba meninę veiklą.

Skaityti daugiau...

Fantazijos gramatika

fantazijos gramatika

 Programa „Fantazijos gramatika“ skirta priešmokyklinio ugdymo grupių bei 1–4 klasių vaikams, pedagogams, tėvams, auklėtojams, skaitymo skatinimo specialistams.

 Ji vaizdžiai supažindina vaikus bei su jų ugdymu susijusius suaugusiuosius su rašytojo, pedagogo Džanio Rodario kūryba, o edukacinio užsiėmimo metu praktiškai panaudojami jo metodai vaikų kūrybinės fantazijos lavinimui, kūrybiškos asmenybės ugdymui, raiškios kalbos, savarankiško mąstymo įgūdžių įsisavinimui. Programos dalyviai patys kuria istoriją, dalyvauja garsiniame vienos iš Dž. Rodario istorijų skaityme, jiems pristatomos visos lietuvių kalba išleistos rašytojo knygos, tuo būdu vaikai skatinami skaityti knygas ir atrasti skaitymo džiaugsmą.

Skaityti daugiau...

Apie meškiukus

APIE MEŠKIUKUS

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–5 klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, tėvams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Šia edukacine programa siekiama meninių užsiėmimų, žaislų, žaidimų, pažintinės medžiagos pagalba ugdyti vaiko asmenybę, kūrybinius ir fizinius gebėjimus, norą daugiau sužinoti; skatinti vaikus mąstyti, kurti, reikšti savo mintis ir jausmus, išmokti rišliai pasakoti, skaityti knygas. Ji supažindina programos dalyvius su žaislų (pliušinių meškiukų) istorija, vieta ir reikšme vaiko gyvenime; pristato įdomią faktografinę ir kolekcinę medžiagą. Į programą įeina lietuviškai įgarsinta animacija, kūrybinis užsiėmimas arba judrieji žaidimai. Pagamintą darbelį vaikai pasiima su savim į namus.

Skaityti daugiau...

Elektroninės bibliotekos paslaugos paaugliams

faa725e03e0b653ea1c8bae5da7c497d

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams. Ji patrauklia forma supažindina paauglius su jiems skirtomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, moko ieškoti ir rasti reikiamą informaciją kataloguose ir ją panaudoti savo reikmėms, supažindina su bibliotekos svetainėmis, kai kuriais interneto ištekliais, susijusiais su skaitymu, literatūra, kūryba. Tuo pačiu skatina lankytis bibliotekoje, ir gautas žinias panaudoti saviugdai, mokymuisi, kokybiškai, greitai informacijos paieškai ir patogiam bibliotekos paslaugų pasiekiamumui.

 Edukacinės programos turinys paskirstytas dviem užsiėmimams, tačiau priklausomai nuo situacijos, programos dalyvių skaičiaus, jų turimo laiko ir pageidavimų, programą galima sutrumpinti ar rengti tik programos dalį (pvz. tik katalogai, tik bibliotekos svetainės ir kt.). Šios edukacinės programos struktūrą gali naudoti kitos viešosios ir ugdymo įstaigų bibliotekos, programos turinį pritaikiusios savo reikmėms ir konkrečioje bibliotekoje teikiamoms elektroninėms paslaugoms, pateikiant savo sukurtas užduotis ir kt.

Skaityti daugiau...

Skaityk išmaniai

skaityk išmaniai

 Programa skirta supažindinti 5–9 klasių mokinius su elektroninėmis knygomis, jų skaitymo įrenginiais, skaitymo programėlėmis ir elektroninių knygų knygynais Lietuvoje ir pasaulyje. Suderinus skaitymą su naujomis technologijomis, edukacinė programa suteikia galimybę knygą, skaitymą pristatyti kaip patrauklią, naujovišką, šiuolaikišką, laisvalaikio veiklą bei skatina vaikus ir jaunimą naudotis bibliotekos paslaugomis, vėl atrasti knygų skaitymą. Bibliotekoje atsiradus galimybei naudotis elektroninių knygų skaitymo įrenginiais, galima įvairiapusiškiau patenkinti vaikų ir paauglių skaitymo poreikius, teikti jiems praktinę pagalbą.

 Edukacinės programos temos ir užduotys išskirstytos per 2 dienas, tačiau priklausomai nuo konkrečios situacijos, dalyvių skaičiaus ir turimo laiko, programą galima sutrumpinti arba vesti tik dalį programos (pvz.: išmanieji knygų skaitymo įrenginiai, elektroninės knygos ir kt.). Kitos bibliotekos gali šios programos struktūrą panaudoti kaip pagrindą savo edukaciniame darbe skaitymo skatinimo srityje.

 Programai atlikti reikalinga multimedija, bevielio interneto ryšio palaikymas, bent keli elektroniniai įrenginiai knygų skaitymui (knygų skaityklės, planšetės...).

Skaityti daugiau...

Knygos paaugliams ir jaunimui: kaip sužinoti ir kaip pasirinkti

9 107

 Programa skirta 5–9 klasių mokiniams (vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams) bei jų ugdymo, skaitymo skatinimo specialistams. Užsiėmimo metu programos dalyviai supažindinami su informacija, kuri padeda aktyviai, greitai, savarankiškai pasirinkti reikiamą knygą ar kūrinį (netgi kino filmą, garso įrašą) pagal poreikius ir pomėgius. Taip pat parodo, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis knygas, kad negaištum laiko menkavertei leidybinei produkcijai arba nepasirinktum tų knygų, kurios pasirodys skaitytojui neįdomios ar nenaudingos.

  Programos dalyviai sužino, kokią įtaką pasirinkimui ir objektyviam vertinimui turi knygos išvaizda, informaciniai, leidybiniai duomenys, žinios apie autorius, vertėjus, leidyklas ir t.t. Pateikiama pavyzdžių, kur galima rasti informacijos apie naujas knygas, recenzijų ir atsiliepimų apie jau perskaitytas.

Skaityti daugiau...