Apie mus

Svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos
ugdymo centras“

 

Trumpai apie projektą

biblioteka1
vaiku svetaine
kuryba
mokymai

Aprašymas

Projektas – pirmas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyvos tapti skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte etapas. Tikslas: ugdyti krašto bendruomenės skaitmeninę kompetenciją, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai.

Projekto atsiradimo prielaidos

Nuolat besikeičiančioje informacinėje visuomenėje neužtenka įgyti vien tik kompiuterinio ar informacinio raštingumo įgūdžių. Būtina skaitmeninė kompetencija, kurią sudaro: 1) techniniai įgūdžiai naudoti skaitmenines technologijas, 2) gebėjimai naudoti skaitmenines technologijas užsiimant įvairia veikla kasdieniniame gyvenime, 3) gebėjimai kritiškai vertinti skaitmenines technologijas, 4) motyvacija dalyvauti skaitmeninėje kultūroje.

Pažangi skaitmeninė kompetencija automatiškai neatsiranda naudojant informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) priemones, skaitmeninių įgūdžių reikia mokytis visą gyvenimą. Visą gyvenimą trunkantį skaitmeninės kompetencijos poreikį, kuris kyla visuose darbuose ir visiems besimokantiems Pasvalio krašto žmonėms, gali patenkinti M. Katiliškio viešoji biblioteka. Biblioteka jau turi didelę patirtį kurdama kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymo programas bei organizuodama mokymus bendruomenei – mokymai vyksta jau nuo 2005 m.

Projekto esmė

Projektas – pirmas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyvos tapti skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte etapas. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo skaitmeninės kompetencijos ugdymui.

Parengtos skaitmeninio raštingumo mokymo programos šiomis temomis: pagrindiniai darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbas biuro programine įranga, paieška internete, privatumas ir saugumas, bibliotekos ištekliai, socialinė žiniasklaida, skaitmeninio turinio kūrimas; jos pritaikytos skirtingo amžiaus vaikams (ikimokyklinukams ir 1–4 kl. mokiniams, 5–9 kl. mokiniams, 10–12 kl. mokiniams) bei skirtingoms vartotojų grupėms (verslininkams ir ūkininkams, tėvams, bibliotekininkams, ugdytojams).

Sukurta virtuali erdvė – interneto svetainė vaikams ir jaunimui bus pildoma pačių vartotojų sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Padėtas pagrindas skaitmeninių technologijų centro įsikūrimui bibliotekoje – įsigyta šiuolaikiškos techninės ir programinės įrangos.

Pagal sukurtas programas pradėti vykdyti skaitmeninio raštingumo mokymai, kurie bus tęsiami ir ateityje.

Kuriamas ugdymo įstaigų bendradarbiavimo tinklas skaitmeninio raštingumo mokymams – sukurta interneto svetainė, kurioje įvairių įstaigų, užsiimančių skaitmeniniu ugdymu darbuotojai galės dalintis savo žiniomis ir patirtimi, talpinti sukurtas mokymo programas, pamokų planus, praktines užduotis, pateiktis ir kitą informaciją, reikalingą ugdymo procese; organizuota konferencija bibliotekininkams ir kitiems skaitmeninio raštingumo ugdytojams, skirta pasidalyti skaitmeninio raštingumo mokymo patirtimi.

Tolesniuose etapuose planuojama tęsti mokymo programų kūrimą ir mokymų organizavimą bei naujausios kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimą, kad biblioteka taptų šiuolaikišku visaverčiu šiuolaikinių skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte. Tam bus ieškoma rėmėjų pagalbos ir finansavimo įvairiuose paramos fonduose.

Projekto uždaviniai:

 • Parengti skaitmeninių įgūdžių tobulinimui skirtas edukacines programas, pritaikytas skirtingoms vartotojų amžiaus grupėms.
 • Parengti skaitmeninių įgūdžių tobulinimui skirtas mokymo programas, pritaikytas skirtingoms vartotojų grupėms.
 • Organizuoti mokymus pagal sukurtas mokymo programas.
 • Sukurti kūrybinę platformą vaikams ir jaunimui – interneto svetainę.
 • Sukurti ugdytojų dalijimosi žiniomis platformą – interneto svetainę.
 • Surengti konferenciją.

Nauji planšetiniai kompiuteriai

 

kompiuteriai

Ką nuveikėme

 • Nauja kompiuterinė įranga +

  Įsigijome 11 planšetinių kompiuterių, 11 grafinių piešimo planšečių, skaitmeninis fotoaparatas, kompiuterių ausinių, belaidžių priedų rinkinių grafinėms planšetėms, 46 pavadinimai elektroninių knygų.
 • Mokymai +

  Organizavome mokymus pagal sukurtas edukacines programas moksleiviams, jų tėveliams, bibliotekininkams.
 • Edukacinės programos +

  Sukūrėme 14 edukacinių programų. Read More
 • Interneto svetainės +

  Sukūrėme šią interneto svetainę, skirtą pasidalyti mokymo patirtimi bei interneto svetainę vaikams, skirtą pasidalyti savo kūrybiniais darbeliais.
 • Konferencija +

  Organizavome baigiamąją konfferenciją „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją bibliotekose“.
 • 1

Mūsų komanda Besimokanti pati ir mokanti kitus

image

Vaikų literatūros skyrius

 
image

Informacijos ir mokymo skyrius

 
image

IT specialistas

 
image

...ir kiti pagalbininkai