Apie mus

Svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos
ugdymo centras“

 

Trumpai apie projektą

biblioteka1
vaiku svetaine
kuryba
mokymai

Aprašymas

Projektas – pirmas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyvos tapti skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte etapas.

Projekto tikslas: ugdyti krašto bendruomenės skaitmeninę kompetenciją, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai.

Projekto atsiradimo prielaidos

Nuolat besikeičiančioje informacinėje visuomenėje neužtenka įgyti vien tik kompiuterinio ar informacinio raštingumo įgūdžių. Būtina skaitmeninė kompetencija, kurią sudaro: 1) techniniai įgūdžiai naudoti skaitmenines technologijas, 2) gebėjimai naudoti skaitmenines technologijas užsiimant įvairia veikla kasdieniniame gyvenime, 3) gebėjimai kritiškai vertinti skaitmenines technologijas, 4) motyvacija dalyvauti skaitmeninėje kultūroje.

Pažangi skaitmeninė kompetencija automatiškai neatsiranda naudojant informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) priemones, skaitmeninių įgūdžių reikia mokytis visą gyvenimą. Visą gyvenimą trunkantį skaitmeninės kompetencijos poreikį, kuris kyla visuose darbuose ir visiems besimokantiems Pasvalio krašto žmonėms, galėtų patenkinti Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Biblioteka jau turi didelę patirtį kurdama kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymo programas bei organizuodama mokymus bendruomenei – mokymai bibliotekoje vyksta nuo 2005 m.

Projekto esmė

Projektas – pirmas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyvos tapti skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte etapas. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo skaitmeninės kompetencijos ugdymui.

Parengtos skaitmeninio raštingumo mokymo programos šiomis temomis: pagrindiniai darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbas biuro programine įranga, paieška internete, privatumas ir saugumas internete, bibliotekos ištekliai, socialinė žiniasklaida, skaitmeninio turinio kūrimas. Programos pritaikytos skirtingo amžiaus vaikams (ikimokyklinukams ir 1–4 kl. mokiniams, 5–9 kl. mokiniams, 10–12 kl. mokiniams) bei skirtingoms vartotojų grupėms (verslininkams ir ūkininkams, tėvams, ugdytojams, bibliotekininkams).

Sukurta virtuali erdvė – interneto svetainė vaikams ir jaunimui bus pildoma pačių vartotojų sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Padėtas pagrindas skaitmeninių technologijų centro įsikūrimui bibliotekoje – įsigyta šiuolaikiškos techninės ir programinės įrangos.

Pagal sukurtas programas pradėti vykdyti skaitmeninio raštingumo mokymai, kurie bus tęsiami ir ateityje.

Kuriamas bendradarbiavimo tinklas skaitmeninio raštingumo mokymams – interneto svetainė, kurioje darbuotojai, užsiimantys skaitmeniniu ugdymu gali dalintis savo žiniomis ir patirtimi, talpinti sukurtas mokymo programas ir praktines užduotis, pateiktis ir kitą mokomąją medžiagą; organizuota konferencija bibliotekininkams ir kitiems skaitmeninio raštingumo ugdytojams, skirta pasidalinti skaitmeninio raštingumo mokymo patirtimi.

Tolesniuose etapuose planuojama tęsti mokymo programų kūrimą ir mokymų organizavimą bei naujausios kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimą, kad biblioteka taptų visaverčiu šiuolaikinių skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte. Tam bus ieškoma rėmėjų, partnerių pagalbos ir finansavimo įvairiuose paramos fonduose.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti skaitmeninių įgūdžių tobulinimui skirtas edukacines programas, pritaikytas skirtingoms vartotojų amžiaus grupėms.
  • Parengti skaitmeninių įgūdžių tobulinimui skirtas mokymo programas, pritaikytas skirtingoms vartotojų grupėms.
  • Organizuoti mokymus pagal sukurtas mokymo programas.
  • Sukurti kūrybinę platformą vaikams ir jaunimui – interneto svetainę.
  • Sukurti dalijimosi žiniomis platformą – interneto svetainę, skirtą edukaciniam turiniui talpinti.
  • Surengti baigiamąją konferenciją projekto rezultatams aptarti ir pasidalinti įgyta patirtimi.

Nauji planšetiniai kompiuteriai

 

kompiuteriai

Ką nuveikėme

Mūsų komanda Besimokanti pati ir mokanti kitus

image

Vaikų literatūros skyrius

 
image

Informacijos ir mokymo skyrius

 
image

IT specialistas

 
image

...ir kiti pagalbininkai