EDUKACIJOS

Visas edukacines programas galite užsakyti pasinaudoję kontaktais, esančiais kiekvienos edukacinės programos aprašyme

abėcėlė

Mano abėcėlės šitoks gražumėlis!
Aš iš džiaugsmo šoku, kad skaityti moku.
Gražūs paveikslėliai, smagūs skaitymėliai.
Čia rateliai rieda, čia paukščiukai gieda,
Čia kiškelis greitas, čia kareivis raitas.
Visa ko čia rasit, visa ką suprasit,
Jei tik netingėsit ir skaityt pradėsit...   O kad smagiau būtų raideles vedžioti ir į žodelius dėlioti, jums padės linksmosios bitutės, animaciniame filmuke atgijusi abėcėlė, interaktyvių grindų žaidimas „Raidės“ ir spalvoti pieštukai. Kviečiame į biblioteką visus pabiručius, norinčius linksmai susipažinti ir susidraugauti su raidelėmis. Pažinę raideles,

išmoksite skaityti, o išmokę skaityti, knygose atrasite tūkstančius pasaulių... Nes skaityti yra smagu! 

Šią programą dalyvių grupės gali užsisakyti tel.: +370 649 72456. Užsiėmimus veda Žaislotekos vyriausioji bibliotekininkė Rasa MilerienėEdukacinis užsiėmimas skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams, pirmų klasių mokiniams, šeimoms, taip pat suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams, auklėtojams). tinka vaikams su specialiais poreikiais – bibliotekoje yra keltuvas, naudojamos didelės raiškos technologijos, galima kitų Vaikų erdvės specialistų pagalba. Priimamos grupės nuo 10 iki 20 žmonių (dalyvių skaičių galima derinti). Edukacinė programa yra nemokama.Vidutiniška vieno edukacinio užsiėmimo trukmė – 45-50 min. Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė (IV a.). Turint reikalingas technologines priemones, edukacinę programą galima vesti darželiuose, mokyklose. Užsiėmimo laiką pasirenka užsiėmimų dalyviai, suderinę su užsiėmimo vedėju.

Programos tikslai – patrauklia forma, panaudojant žaidybinius elementus ir interaktyvias lavinamąsias priemones, supažindinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pirmų klasių vaikus su abėcėle, raidėmis, padėti įgyti pirmuosius skaitymo įgūdžius. Taip pat pristatyti ir populiarinti bibliotekos interaktyvius žaidimus, skirtus priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams, panaudoti juos ankstyvojo skaitymo, mokymosi, savęs pažinimo srityse.

Uždaviniai:
1. Supažindinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus ir I klasių mokinius su lietuvių kalbos abėcėle, panaudojant bibliotekoje turimus interaktyvius žaidimus bei lavinamąsias priemones.
2. Patrauklia žaidybine forma skatinti vaikų norą mokytis skaityti ir rašyti.
3. Pateikti praktines užduotis, padedančias vaikams jungti raides į žodžius ir juos atpažinti, ištarti.
4. Pristatyti biblioteką kaip šiuolaikišką erdvę vaikų laisvalaikio, mokymosi, meninės saviraiškos, savęs tobulinimo vietą, skatinti lankytis bibliotekoje, naudotis jos paslaugomis, skaityti knygas.