Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

teni zp3p5i1Esate smalsūs, išradingi, mėgstate kurti ir žaisti? Kviečiame į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvę, kur galėsite pasinerti į Šešėlių teatro magiją. Nežinote, kas tai yra šešėlių teatras? Kaip gimsta spektakliai, kuriuose gyvena, kalba, šoka, seka pasakas atgiję šešėliai... Tam, kad šešėlis atsirastų ir atgytų, reikės jūsų miklių rankų ir lakios vaizduotės – juk kažkas turi sukurti šešėlių teatro sceną, dekoracijas, šešėlines marionetes, kažkas turi jas valdyti ir suteikti joms balsą. Kad jos galėtų papasakoti istoriją... Visa tai galite padaryti jūs, dalyvaudami kūrybinėse Šešėlių teatro dirbtuvėse.

Kūrybinės dirbtuvės „Šešėlių teatras“ skirtos I-V klasių mokiniams, šeimoms, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), neįgaliesiems, turintiems lydinčius asmenis ir pagalbininkus, taip pat visiems, besidomintiems šešėlių teatru bei norintiems smagiai praleisti laiką.

Kūrybinių dirbtuvių trukmė – 1,15 val. Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė arba programos dalyvių pasiūlyta erdvė, tinkama programai vykdyti. Laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju. Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė.

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

190626161, Vytauto Didžiojo a. 6/1, tel. 39149 Pasvalys, tel. 8 451 34447, el. p. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

EDUKACINĖ PROGRAMA

2019 m.

 1. 1. Programos pavadinimas

Kūrybinės dirbtuvės „Šešėlių teatras“.

 

 1. 2. Programos rengėjas(-ai) (vardas, pavardė, biblioteka)

  

Pasvalio mokyklos „Riešutas“ mokytoja Birutė Ladygienė,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

 1. 3. Programos tikslas

Ugdyti vaikų kūrybinį potencialą, meno pagalba puoselėti saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, kuriant „Šešėlių teatrą“.

 1. 4. Programos uždaviniai

1. Supažindinti su „Šešėlių teatro“ istorija.

2. Parengti praktinį – kūrybinį užsiėmimą „Šešėlių teatro dekoracijos“.

3. Organizuoti ir vesti kūrybines dirbtuves „Šešėlių teatras”.

 1. 5. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)

1.Įvadinė dalis – skaidrių pagalba pasakojama   Šešėlių teatro istorija . 10 min.

2. Kūrybinės dirbtuvės:

   2.1. Šešėlių teatro ekrano gamyba pagal parengtą eskizą. 15 min.

   2.2. Šešėlinių lėlių eskizų sukūrimas pagal lietuvių liaudies pasakų veikėjų prototipus. 20 min.

   2.3. Šešėlinių lėlių gamyba pagal eskizus. 10 min.

3. Pokalbis – diskusija apie kūrybinių dirbtuvių rezultatus ir tolesnes veiklas su „Šešėlių teatru“, pasigamintų šešėlinių lėlių ir širmos išbandymas. 20 min.

 1. 6. Renginio vieta, data ir laikas

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė.

Renginio datą pasirenka edukacijos dalyviai, suderinę su edukacijos vedėju. Kreiptis į Lijaną Markevičienę, Pasvalio M. Katiliškio VB Vartotojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkę, tel. nr.: 8 451 34334

 1. 7. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

7.1.Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Įvadinė dalis – skaidrių pagalba pasakojama   Šešėlių teatro istorija

Skaidrės

10 skaidrių

2.1.

Šešėlių teatro ekrano gamyba pagal parengtą eskizą.

Šešėlių teatro ekrano eskizas

1 vnt.

2.2.

Šešėlinių lėlių eskizų kūrimas pagal lietuvių liaudies pasakų veikėjų prototipus

Videoįrašas apie lėlių eskizų gamybą ir šešėlių teatrą Youtube kanale.

Videoįrašas, 5 min.

2.3.

Šešėlinių lėlių gamyba pagal eskizus

Šešėlių teatre naudojamų lėlių eskizų paveikslėliai

15 vnt.

3.

Pokalbis – diskusija apie kūrybinių dirbtuvių rezultatus ir tolesnes veiklas su „Šešėlių teatru“, pasigamintų šešėlinių lėlių ir širmos išbandymas.

-

-

           7.2.Techninės priemonės

Projektorius, Žirklės, klijai, pieštukai, popierius eskizams gaminti, agroplėvelė, kartoninė dėžė, stalinė lempa, mediniai/plastikiniai iešmeliai, lipni juosta.

 1. 8. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)

Pagal poreikį dirbtuvių dalyviai gali atsinešti išvardintas priemones arba jų dalį.

 1. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

1.      Lėlių teatras: Vilko pasakos (3 pasakų rinkinys su dekoracijomis ir dvipusėmis lėlėmis) / Oldrich Ružička. – Vilnius: Alma littera, 2016.

2.      Lėlių teatrą kuria vaikai: lėlės vaikų teatrui / Vida Zabarauskienė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 1997. – 198 p.

3.      Fantazijos gramatika: įvadas į istorijų kūrimo meną / Džanis Rodaris. – Kaunas: Šviesa, 2001. – 190 p.

4.      Pasakos. Žaidžiame teatrą: ugdomoji priemonė ikimokyklinukų, priešmokyklinukų bei pradinukų meninei, socialinei ir komunikavimo kompetencijoms ugdyti / Asta Gaižutienė. – Kaunas: Šviesa, 2012.

 1. Šešėlių teatras (straipsnis Vikipedijoje). (prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1%C4%97li%C5%B3_teatras).
 2. Šešėlių teatras kaip meninės raiškos priemonė. Seminaras. (prieiga per internetą:

       http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=86).

 1. Šešėlių teatras. Istorija. Šešėlių teatro specifika. (prieiga per internetą: https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/rezultatai/IV/10.Valentina-Kuzminskiene/IGS-5-temu-pamoku-aprasai.docx).
 2. Šešėlių teatras vaikams: pasidaryk pats. Videoįrašas. (prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY ).

10. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 

I–V klasių mokiniai

X

VI–VIII klasių mokiniai

 

IX–X klasių mokiniai

 

IX–XII klasių mokiniai

 

Šeimos

X

Suaugusieji

 

Neįgalieji

X

Kiti (nurodyti)   pedagogai, tėvai, auklėtojai.

X

 1. 11. Renginio sąmata (išlaidų pavadinimas ir numatoma suma).

Edukacinė programa „Kūrybinės dirbtuvės „šešėlių teatras“ – projekto „Lėlių teatro magija bibliotekoje“ (2019) dalis. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Programą parengė:                 Birutė Ladygienė