Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

  pasvalia  Pasvalys – Svalia – Pasvalia... Užsuk į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką, pasinerk į virtualią erdvę ir sužinok, kokie turtai slypi Pasvalio krašte. Čia tave supažindins su internetine svetaine www.pasvalia.lt, kurioje pasivaikščiosi po interaktyvų kultūros paveldo objektų žemėlapį ir interaktyvią laiko juostą, išbandysi mobilų PASVALIOS e. gidą, susirungsi žaidime „Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamuosius objektus“ , išspręsi „Įdomybių testą apie Pasvalio kraštą“. Ir dar - praktiškai išbandysi skaitmeninį instrumentą – skenerį, kurio pagalba Pasvalioje atsiranda nauji istoriniai ir kultūriniai objektai. Tapk istorijos tyrinėtoju, ir ne tik savo krašto, bet ir savo giminės ar šeimos šaknų atradėju...

Edukacinė programa skirta IX-XII klasių mokiniams, ir suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), taip pat visiems, besidomintiems savo krašto istorija, kultūra, giminės, šeimos istorija ir kilme. Yra galimybė laisvai pritaikyti programą ir VIII klasių mokiniams.

Programos trukmė 65 minutės. Programos vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos mokymų klasė ir Rankraštynas. Programos laiką pasirenka dalyviai, suderinę su programos rengėju. Skambinti tel.: (8 451) 34319. vedėja Toma Mikalajūnaitė.

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

 Nuoroda į programos prezentaciją internete:

https://drive.google.com/file/d/1tEaCh1plb7YIlEW7S5JfHLII53eMYJ1u/view?usp=sharing_eil&ts=5c35bd2c

EDUKACINĖ PROGRAMA

1. Programos pavadinimas

2. „PASVALIA arčiau žmogaus: e. bibliotekos PASVALIA pristatymas“

 1.  Programos rengėjas(-ai) (vardas, pavardė, švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija/kvalifikacinis

   laipsnis)

Toma Mikalajūnaitė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 1. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Prasidėjus bibliotekoje moderniam komunikacijų laikotarpiui, suvoktos realios Pasvalio krašto išėjimo į virtualią erdvę galimybės ir reikalingumas. 2010 m. tiek Pasvalio, tiek pasaulio interneto vartotojams buvo atverti Pasvalio krašto paveldo turtai – internetinė svetainė www.pasvalia.lt. PASVALIA – Pasvalio krašto kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą talpinanti svetainė. Kultūros paveldo saugykla, visiems laisvai prieinama, naikinanti institucinį uždarumą, socialinę atskirtį, bazė lokalinės istorijos tyrinėtojams, savo giminės šaknų ieškantiems žmonėms.

Edukacinė programa plačiai pristatys Pasvalio krašto e. biblioteką PASVALIA, praplės vyresniųjų klasių moksleivių ir suaugusiųjų žmonių žinias apie Pasvalio kraštą, jo istoriją. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų įrankiu – skeneriu „Bookeye-3“, vartotojai galės patys praktiškai išbandyti nuskenuoti pasirinktą dokumentą. Tai ugdys vartotojų skaitmeninį raštingumą, skatins domėtis savo kraštu.

Programos apimtis – 2,25 val. (skaidrių pristatymas, internetiniai ištekliai ir individualus darbas su skeneriu).

 1. Programos tikslas

Edukacinė programa – skirta supažindinti su Pasvalio krašto e. biblioteka PASVALIA. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeniniam instrumentui – skeneriui „Bookeye-3“, kurio pagalba skaitmeninami pasirinkti dokumentai. Pasinaudojus skeneriu galima patraukliai ir įdomiai dirbti su vyresniųjų klasių moksleiviais ar suaugusiais žmonėmis.

 1. Programos uždaviniai
 1. Supažindinti su Pasvalio krašto e. biblioteka PASVALIA
 2. Pristatyti elektronines paslaugas vartotojams PASVALIOJE
 3. Pristatyti e. bibliotekoje PASVALIA sukurtą papildomą modulį – mobilų PASVALIOS e. gidą
 4. Praktiškai išbandyti skaitmeninį instrumentą – skenerį, nuskenuoti pasirinktą dokumentą
 5. Skatinti domėjimąsi Pasvalio kraštu, jo istorija, kultūra, paveldu
 1. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)

1.      Įžanga. Susipažinimas. Programos pristatymas. Trukmė – 5 min.

2.      Pasvalio krašto e. bibliotekos PASVALIOS atsiradimo priežastys. Trukmė – 5 min.  

3.      PASVALIOS partneriai. Trukmė – 5 min.

4.      PASVALIOS projektai. Trukmė – 5 min.

5.      Kilnojamojo kultūros paveldo objektai. Trukmė – 10 min.

6.      Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. Trukmė – 10 min.  

7.      Virtualios parodos. Trukmė – 5 min.

8.      Žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamuosius objektus“ . Trukmė – 5 min.

9.      „Įdomybių testas apie Pasvalio kraštą“ . Trukmė – 5 min.

10.  Papildomas modulis – mobilus PASVALIOS e. gidas. Trukmė – 10 min.

11.  Skaitmeninio turinio paieškos įrankiai:

11.1.               „Google Maps“ interaktyvus kultūros paveldo objektų žemėlapis. Trukmė – 5 min.

11.2.               Interaktyvi laiko juosta. Trukmė – 5 min.

12.  Supažindinimas su bibliotekos skeneriu „Bookeye-3“. Trukmė – 10 min.

13.  Praktiškai parodomi skenavimo etapai. Trukmė – 20 min.  

13.1.               Praktinė užduotis: nuskenuoti pasirinktą dokumentą. Trukmė – 30 min.

14. Gautos informacijos aptarimas, refleksija. Patirtys skenuojant pasirinktus dokumentus. Trukmė – 10 min.

 1. Renginio vieta, data ir laikas

Edukacinė programa vyksta Mariaus Katiliškio VB Informacijos ir mokymo skyriaus mokymų klasėje ir Rankraštyne.

Datą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos vykdytoju.

Skambinti tel.: (8 451) 34319. Vedėja: Toma Mikalajūnaitė.

 1. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
  • Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Įžanga. Susipažinimas. Programos pristatymas

Skaidrės

2 skaidrės

2.

Pasvalio krašto e. bibliotekos PASVALIOS atsiradimo priežastys

Skaidrė

1 skaidrė

3.

PASVALIOS partneriai

Skaidrė

1 skaidrė

4.

PASVALIOS projektai

Skaidrės

2 skaidrės

5.

Kilnojamojo kultūros paveldo objektai

Interneto ištekliai: http://www.pasvalia.lt/

1 interneto svetainė

6.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

Interneto ištekliai: http://www.pasvalia.lt/

1 interneto svetainė

7.

Virtualios parodos

Skaidrė

1 skaidrė

8.

Žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamuosius objektus“

Skaidrė

1 skaidrė

9.

„Įdomybių testas apie Pasvalio kraštą“

Skaidrė

1 skaidrė

10.

Papildomas modulis – mobilus PASVALIOS e. gidas

Interneto ištekliai:

http://pasvalia.lt/gidas/

1 interneto svetainė

11.

Skaitmeninio turinio paieškos įrankiai: žemėlapis, laiko juosta

Skaidrės

2 skaidrės

12.

Supažindinimas su bibliotekos skeneriu „Bookeye-3“

   

13.

Praktiškai parodomi skenavimo etapai

   

13.1.

Praktinė užduotis: nuskenuoti pasirinktą dokumentą

   

14.

Gautos informacijos aptarimas, refleksija. Patirtys skenuojant pasirinktus dokumentus

   
 • Techninės priemonės

Multimedija, staliniai ar planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, interneto ryšys, skeneris „Bookeye-3“.

 9.3. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)

Mobilaus PASVALIOS e. gido išbandymui programos dalyviai gali naudotis savo išmaniaisiais telefonais

 1. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
 1. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka http://www.psvb.lt/lt/
 2. Pasvalio krašto e. biblioteka http://www.pasvalia.lt/
 3. Papildomas modulis – mobilus PASVALIOS e. gidas http://pasvalia.lt/gidas/
 4. https://www.europeana.eu/portal/lt
 5. https://dp.la/
 6. http://www.pasvaliomuziejus.lt/
 7. http://gimnazija.pasvalys.lt/
 8. http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/
 9. https://pasvaliokc.lt/
 10. http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/
 11. http://www.pasvalys.lt/lt
 12. www.facebook.com/psvb.lt
 13. www.google.lt

11. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 

II–V klasių mokiniai

 

V–VIII klasių mokiniai

Galima pritaikyti

IX–X klasių mokiniai

X

IX–XII klasių mokiniai

X

Kiti (nurodyti)   suaugusieji, savo veikla susiję su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkai, mokytojai), visi, besidomintys savo krašto istorija ir kultūra, giminės, šeimos istorija.

X

Programą parengė:                                                                                  Toma Mikalajūnaitė