Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

  Programa skirta bibliotekininkams, mokytojams, kitiems suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu.

  Edukacinė programa – apžvalginė, skirta supažindinti su įvairiomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeniniams instrumentams – įvairioms programoms internete, kurios pasinaudojus galima patraukliai ir įdomiai dirbti su vaikais ir jaunimu.

 Programos turinys

1. Įžanga. Susipažinimas. Programos pristatymas. Teorija. Trukmė 4 min.
2. Skaitmeninės mokymo priemonės sąvoka. Teorija. Trukmė 1 min.
3. Skaitmeniniai mokymosi objektai. Kaip juos galima panaudoti ugdant moksleivių skaitmeninį raštingumą bibliotekoje:
3.1. Internete prieinamų lietuviškų skaitmeninių mokymosi objektų apžvalga. Teorija. Trukmė 10 min.
3.2. Internete prieinamų užsienio skaitmeninių mokymosi objektų apžvalga. Teorija. Trukmė 5 min.
4. Pagalbinės ugdymo priemonės: skaitmeniniai žinynai, žodynai, enciklopedijos. Kaip juos galima panaudoti ugdant moksleivių skaitmeninį raštingumą bibliotekoje. Teorija. Trukmė 5 min.
5. Mokytojų kuriamos interneto svetainės. Jose kaupiamos įvairios metodinės informacijos, užduočių, gerosios patirties apžvalga. Teorija. Trukmė 5 min.
6. Skaitmeniniai instrumentai (Web 2.0 įrankiai):
6.1. Informacijos pateikimas. Teorija ir praktinis darbas. Trukmė 50 min.
6.1.1. Darbas su instrumentais informacijos vizualizavimui (infografika). Kaip ją panaudoti bibliotekos darbe, pvz.: vaikų ir jaunimo tarpe skatinant susidomėjimą knygomis, skaitymu.
Praktinis darbas: sugalvoti galimą infografikos scenarijų darbui savo bibliotekoje. Praktiškai scenarijų galima bus įgyvendinti išklausius „Infografikos kūrimo“ mokymus.
6.1.2. Pristatymų rengimas: pristatymai „Scribe“ technika (eskizų ar piešinių piešimas pristatymo metu);
Praktinis darbas: diskusija kaip šią techniką praktiškai galima (ir ar reikia) panaudoti bibliotekos darbe.
6.1.3. Pristatymų rengimas: susipažinimas su Prezi.com pristatymais.
Praktinis darbas: Savarankiška pasižiūrėti įdomių Prezi pristatymų apžvalga.
6.2. Nuotraukų ir video medžiagos redagavimas. Teorija ir praktinis darbas. Trukmė 50 min.
6.2.1. Nuotraukų redagavimas internete, skaidrių šou, koliažų, fotoalbumų kūrimas.
6.2.2. Muzikiniai, sveikinimo atvirukai, video sveikinimai.
6.2.3. Knygų reklama („Booktrailer“).
Praktinis darbas: praktiškai išbandyti nuotraukų redagavimo internete priemones.
6.3. Kiti Web 2.0 instrumentai, naudingi bibliotekininko darbe. Teorija ir praktinis darbas. Trukmė 40 min.
6.3.1. 3D knygos, žodžių „debesis“.
6.3.2. „Pinterest“ socialinis tinklas.
6.3.3. „Scratch“ – programavimo aplinka, kurioje galima kurti animuotas interaktyvias istorijas ir žaidimus.
Praktinis darbas: praktiškai išbandyti žodžių „debesies“ kūrimo priemones.
7. Gautos informacijos aptarimas, refleksija. Diskusija. Trukmė 10 min.

Atsisiųsti programą