Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

  Sniegenos 2   Ar žinote, kas yra gyvatėdis, karietaitė?.. O kas yra sėjikas?.. Iš kur paukščiai žino, kur skristi? Ir kaip kiekvieną pavasarį randa kelią į namus? Apie tai ir dar daugiau – edukaciniame užsiėmime „Paukšteliams reikia mūsų pagalbos“! Užsuk į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką su bičiuliais ar klasiokais, sužinok, pamatyk, išgirsk tai, ko dar nežinojai apie Lietuvos laukų, miškų ir netgi miestų giesmininkus. Mink mįsles, lenktyniauk protmūšio trasose... Ir dar – išmok pasidaryti lesyklėlę iš paprasčiausių daiktų: apelsino žievės, panaudotų sulčių pakelių ar plastikinių vandens pakuočių...

 

Edukacinė programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, I-IV klasių mokiniams, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), taip pat visiems, besidomintiems savo krašto gamta, čia gyvenančiais ir žiemojančiais paukščiais, ekologiškų daiktų gamyba. 

Edukacinis užsiėmimas vaikams apie paukščius supažindina programos dalyvius su Lietuvoje gyvenančių paukščių gyvenimo būdu, mityba, lizdelių sukimu, perėjimu, migracija, žiedavimu. Tai naudinga įtvirtinant gamtines, ornitologines, geografines vaikų žinias, ugdant ir skatinant vaikus domėtis savo krašto gamta bei folkloru. Programos trukmė 1,20 val. Renginio vietą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju.Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė. 

Programos tikslas: Skatinti vaikus domėtis savo krašto gamta bei folkloru, daugiau sužinoti apie paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, pagalbą jiems; Skatinti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, gamtos ir gyvenamosios aplinkos saugojimą, panaudojant ir pritaikant įvairias priemones – nereikalingus daiktus, antrines žaliavas

Programos uždaviniai:

1. Skatinti domėtis savo krašto gamta ir folkloru.
2. Sužinoti apie Lietuvos paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, maitinimąsi.
3. Sužinoti kokia pagalba reikalinga paukščiams žiemą, supažindinti vaikus su paukščių lesinimo taisyklėmis.
4. Skatinti mokinių kūrybiškumą, naudojant ir pritaikant įvairias priemones – nereikalingus daiktus, antrines žaliavas.
5. Išmokyti pasidaryti lesyklėlę paukšteliams.