Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

  Sniegenos 2   Ar žinote, kas yra gyvatėdis, karietaitė?.. O kas yra sėjikas?.. Iš kur paukščiai žino, kur skristi? Ir kaip kiekvieną pavasarį randa kelią į namus? Apie tai ir dar daugiau – edukaciniame užsiėmime „Paukšteliams reikia mūsų pagalbos“! Užsuk į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką su bičiuliais ar klasiokais, sužinok, pamatyk, išgirsk tai, ko dar nežinojai apie Lietuvos laukų, miškų ir netgi miestų giesmininkus. Mink mįsles, lenktyniauk protmūšio trasose... Ir dar – išmok pasidaryti lesyklėlę iš paprasčiausių daiktų: apelsino žievės, panaudotų sulčių pakelių ar plastikinių vandens pakuočių...

Edukacinė programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, I-IV klasių mokiniams, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), taip pat visiems, besidomintiems savo krašto gamta, čia gyvenančiais ir žiemojančiais paukščiais, ekologiškų daiktų gamyba. 

Programos trukmė 1,20 val. Renginio vietą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju.Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė. 

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

 

EDUKACINĖ PROGRAMA

1. Programos pavadinimas

„Iš paukštelių gyvenimo...“

 3.  Programos rengėjas(-ai) (vardas, pavardė, švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija/kvalifikacinis laipsnis)

Lijana Markevičienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė.

 4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Edukacinis užsiėmimas vaikams apie paukščius patraukliai (panaudojant vaizdinę medžiagą, meninius etiudus, garsus) supažindina programos dalyvius su Lietuvoje gyvenančių paukščių gyvenimo būdu, mityba, lizdelių sukimu, perėjimu, migracija, žiedavimu. Tai naudinga įtvirtinant gamtines, ornitologines, geografines vaikų žinias, ugdant ir skatinant vaikus domėtis savo krašto gamta bei folkloru. Paukščius vaikai išgirs, pamatys, atskirs. Minsime mįsles, dalyvausime viktorinoje. Aptarsime su vaikais kokios yra patarlės, priežodžiai, prietarai apie paukščius. Mokysimės gaminti lesyklėles iš kasdienių daiktų, antrinių žaliavų – apelsinų žievelės, panaudotų sulčių ar vandens pakuočių. Žiemą lesindami paukštelius ir juos stebėdami vaikai supras, kaip svarbu nuolat rūpintis silpnesniais. Programos apimtis – 1, 30 val. (skaidrių pristatymas, viktorina, dėlionė, paukščių garsų klausymas ir lesyklėlių darymas).

5. Programos tikslas

1.Skatinti vaikus domėtis savo krašto gamta bei folkloru, daugiau sužinoti apie paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, pagalbą jiems;

2. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, gamtos ir gyvenamosios aplinkos saugojimą, pa naudojant ir pritaikant įvairias priemones – nereikalingus daiktus, antrines žaliavas.

 1. Programos uždaviniai

1. Skatinti domėtis savo krašto gamta ir folkloru.

2. Sužinoti apie Lietuvos paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, maitinimąsi.

3. Sužinoti kokia pagalba reikalinga paukščiams žiemą, supažindinti vaikus su paukščių lesinimo taisyklėmis.

4. Skatinti mokinių kūrybiškumą, naudojant ir pritaikant įvairias priemones – nereikalingus daiktus, antrines žaliavas.

5. Išmokyti pasidaryti lesyklėlę paukšteliams.

 1. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)

1.      Įžanga. Susipažinimas. Programos pristatymas. Trukmė – 5 min.

2.      „Apie paukščių gyvenimą“ – skaidrių pristatymas. Trukmė – 10 min.

3.      Paukščių garsų klausymas. Trukmė – 5 min.

4.      Sudėliok ir atspėk paukštį. Trukmė – 10 min.

5.      Viktorina „Kiek paukščių tu pažįsti ?“. Trukmė – 10 min.

6.      Patarlės, mįslės ir posakiai apie paukščius. Trukmė – 10 min.

7.      Lietuvoje žiemojantys paukščiai. Trukmė – 5 min.

8.      Kūrybinės dirbtuvėlės „Sukurk namus grįžtančiam paukšteliui“. Trukmė – 20 min.

9.      Paukštelių lesinimas. Trukmė – 5 min.

 1. Renginio vieta, data ir laikas

Renginys vyksta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje , tačiau gali būti ir išvažiuojamasis, t.y. ten, kur yra sąlygos naudoti multimediją ir rengti kūrybines dirbtuvėles.

Renginio vietą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju.Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė.

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

9.1. Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Įžanga. Susipažinimas. Programos pristatymas

Skaidrės

2 skaidrės

2.

Skaidrių pristatymas apie paukščių gyvenimą.

Skaidrės

22 skaidrės

3.

Sudėliok ir atspėk paukštį.

Paruoštos dėlionės su paukščių atvaizdais

10 lapų

4.

Paukščių garsų klausymas.

Interneto ištekliai

1 interneto svetainė

5.

Viktorina „Kiek paukščių tu pažįsti?“

Skaidrės

6 skaidrės

6.

Patarlės, mįslės ir posakiai apie paukščius.

Skaidrės

4 skaidrės

7.

Lietuvoje žiemojantys paukščiai

Skaidrės

17 skaidrių

8.

Kūrybinės dirbtuvėlės „Sukurk namus grįžtančiam paukšteliui“.

Skaidrės

11 skaidrių

10.   

Paukštelių lesinimas

Skaidrės

3 skaidrės

 9.2. Techninės priemonės

Multimedija, interneto ryšys.

9.3. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)

Užsiėmimo dalyviai atsineša lesyklėlių gamybai reikalingų daiktų – apelsinų žievelių, panaudotų sulčių ar vandens pakuočių (apie visas reikalingas priemones informuoja programos vedėjas).

 1. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
 1. Pažinkime Lietuvos paukščius / Vytautas Jusys, Saulius Karalius, Liutauras Raudonikis; [parengė Lietuvos ornitologų draugija], 2017.
 2. Paukščių stebėjimas / Remigijus Karpuška; Vilnius, „Baltų lankų“ leidyba, 2011
 3. Lietuvos paukščiai Aukštaitijos nacionalinio parko gamtoje / Bronius Šablevičius; Kaunas : Lututė, 2014
 4. Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene / Pranė Dundulienė; Vilnius, 2006
 5. Girios paštas / Selemonas Paltanavičius. - Vilnius, 2014.
 6. Lietuvos paukščiai : paklausyk, ką jie sako : [žaislinė lavinamoji knygelė su tikrais gamtos garsais] / Selemonas Paltanavičius; Vilnius, 2014.
 7. Lietuvos raudonoji knyga / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. - Vilnius [i.e. Kaunas], 2007.
 8. Viktorina. Prieiga per internetą: https://www.birdid.no/bird/quiz/QuizMediaQuiz
 9. Paukščių balsai. Prieiga per internetą: <https://www.birdid.no/bird/quiz/QuizMediaSelect>

11. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

X

I –IV klasių mokiniai

X

V–VIII klasių mokiniai

 

IX–X klasių mokiniai

 

IX–XII klasių mokiniai

 

Kiti (nurodyti)   suaugusieji, savo veikla susiję su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkai, mokytojai)

X

Programą parengė:                                                                             Lijana Markevičienė