Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

tremtis

    Edukacinės programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filme naudojamos fotografijos iš asmeninio archyvo, animaciniai ir kino kronikų intarpai. 2008 metais filmas apdovanotas specialiu prizu už novatoriškumą kino festivalyje Eurofest (Kanada) ir kitais apdovanojimais. „Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus.“(kino kritikas Saulius Macaitis). Programa ugdo vaikų patriotiškumą, pilietiškumą, pagarbą savo šaliai, padeda geriau įsisavinti istorijos žinias, todėl puikiai tinka integruotai pamokai.

Edukacinė programa skirta priešmokyklinio, jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu. Be to, ji gali būti įdomi ir naudinga tėvams, kurie nori, kad jų vaikai domėtųsi savo giminės, šeimos istorija ir jų gyvenimą susietų su mūsų tautos, šalies istorijos įvykiais.

Programos trukmė – 50 minučių. Programos vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė arba programos dalyvių pasiūlyta erdvė, tinkama programai vykdyti. Laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju. Šią programą dalyvių grupės gali užsisakyti iš Kultūros paso paslaugų sąrašo adresu http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai arba skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Rita Baltrukienė. 

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

Programos turinys:

1 etapas: Animacinio-dokumentinio filmo „Gyveno senelis ir bobutė" pristatymas: filmo autoriai, sukūrimo istorija, filmo apdovanojimai ir įvertinimai. Trukmė 5 min.

2 etapas: Filmo „Gyveno senelis ir bobutė" peržiūra. Trukmė 30 min.

3 etapas: Klausimai, įtvirtinantys žinias po filmo peržiūros. Trukmė 5 min.

4 etapas: Namų užduotis: pasiūlyti vaikams namuose paklausinėti savo senelių, giminaičių, artimų kaimynų apie tremtį, sužinoti, kas iš jų buvo išvežti, kaip gyveno tremtyje ir grįžo į Lietuvą. Paprašyti parodyti fotografijas, laiškus, kitus dokumentus ar daiktus iš gyvenimo tremtyje. Pasiūlyti atsinešti šiuos daiktus į edukacinę programą (jei užduotis vaikams duota prieš ją) arba į kitą pamoką/klasės valandėlę (jeigu užduotį vaikai gauna po edukacinės programos) juos išeksponuoti ir papasakoti apie juos tai, ką išgirdo iš savo artimųjų. Vėliau mokytojai gali pasiūlyti kam nors pasikviesti į valandėlę savo giminaitį-tremtinį, kuris galėtų pasidalinti prisiminimais. Trukmė 10–15 min.⃰

*Vidutinė programos trukmė – 0,45 val., jeigu namų užduotis paliekama kitai pamokai ar klasės valandėlei.