Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

tremtis   Edukacinės programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filme naudojamos fotografijos iš asmeninio archyvo, animaciniai ir kino kronikų intarpai. 2008 metais filmas apdovanotas specialiu prizu už novatoriškumą kino festivalyje Eurofest (Kanada) ir kitais apdovanojimais. „Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus.“(kino kritikas Saulius Macaitis). Programa ugdo vaikų patriotiškumą, pilietiškumą, pagarbą savo šaliai, padeda geriau įsisavinti istorijos žinias, todėl puikiai tinka integruotai pamokai. Programoje galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu.

Šią programą dalyvių grupės gali užsisakyti iš Kultūros paso paslaugų sąrašo adresu https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai arba tel.: 8 659 06341 – programą veda edukatorė Laima Bulakina, vyriausioji bibliotekininkė Rasa Milerienė; tel.: 8 659 06305 – programą veda vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė.

Edukacinė programa skirta jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu. Be to, ji gali būti įdomi ir naudinga tėvams, kurie nori, kad jų vaikai domėtųsi savo giminės, šeimos istorija ir jų gyvenimą susietų su mūsų tautos, šalies istorijos įvykiais. Priimamos grupės nuo 10 iki 30 žmonių, nuotolinėje programoje gali dalyvauti iki 90 žmonių (dalyvių skaičių galima derinti) . Paslauga nemokama. Vidutiniška programos trukmė – 45 minutės.
Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė arba programos dalyvių pasiūlyta erdvė, tinkama programai vykdyti (mokykla, daugiafunkcis centras ir kt.). Programos laiką pasirenka užsiėmimų dalyviai, suderinę su programos vedėju.

Programos tikslas – ugdyti vaiko asmenybę, patriotiškumo jausmą, meilę savo kraštui, pagarbą savo tautos istorijai, skatinti domėjimąsi savo giminės, šeimos istorija, skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą.

Uždaviniai:
1. Pasinaudojant netradiciniu edukacinės medžiagos šaltiniu –originaliu lietuvišku animaciniu-dokumentiniu filmu, papasakoti vaikams apie lietuvių tremtį per vienos šeimos išgyvenimo Sibire istoriją.
2. Įtvirtinti istorijos žinias, pasiūlant edukacinės pamokos dalyviams namų užduotį, susijusią su jų šeimos istorija ir pateikiant įdomius faktografinius klausimus po filmo peržiūros.
3. Panaudoti edukacinę pamoką kaip užsiėmimą, papildantį istorijos pamokas ir vadovėliuose išdėstytą mokymo medžiagą, kuris ugdo vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, tautinę savimonę.Programos tikslas – ugdyti vaiko asmenybę, patriotiškumo jausmą, meilę savo kraštui, pagarbą savo tautos istorijai, skatinti domėjimąsi savo giminės, šeimos istorija, skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą.