Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

tremtis keisKaip papasakoti vaikams apie skaudžias istorines suaugusiųjų patirtis? Kaip perteikti žinias, kad jos paliestų širdį ir kartu mokytų rimtų dalykų? Vienas iš būdų – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai pasakojimas apie trėmimus per vienos šeimos – režsierės senelių gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filme naudojamos fotografijos iš asmeninio archyvo, animaciniai ir kino kronikų intarpai. Ką reiškė tremtyje gyvenantiems vaikams rasti siuntiniuose

lietuvišką obuolį? Ką ir kiek apskritai gaudavo valgyti tremtiniai, kokia buvo jų buitis, kokius darbus dirbdavo, ar galėjo mokykloje mokytis lietuviškai? Ar švęsdavo šventes? Ir kodėl net vaikai buvo vežami į Sibirą? Pažiūrėję filmą, gausite daugelį atsakymų ir veikiausiai pasidomėsite savo pačių šeimos, giminės istorija. 2008 metais filmas gavo specialų prizą už novatoriškumą kino festivalyje Eurofest (Kanada) bei daugelį kitų tarptautinių apdovanijimų. „Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus.“(kino kritikas Saulius Macaitis). Programa ugdo patriotiškumą, pilietiškumą, pagarbą savo šaliai, padeda geriau įsisavinti istorijos žinias, todėl puikiai tinka integruotai pamokai. 

Programoje galima dalyvauti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. Programą dalyvių grupės gali užsisakyti per Kultūrinės edukacijos sistemą adresu  https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos arba tel.: 8 659 06341 – programą veda edukatorė Laima Bulakina; tel.: 8 659 06305 – programą veda vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė.

Edukacinė programa skirta jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu. Be to, ji gali būti įdomi ir naudinga tėvams, kurie nori, kad jų vaikai domėtųsi savo giminės, šeimos istorija ir ją galėtų sieti su mūsų tautos, šalies istorijos įvykiais. Tinka ir dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių – bibliotekoje yra liftas, naudojamos didelės raiškos technologijos, pats filmas yra profesionaliai įgarsintas.  Priimamos grupės nuo 10 iki 30 žmonių, nuotolinėje programoje gali dalyvauti iki 60 dalyvių (dalyvių skaičių galima derinti). Paslaugos kaina vienam dalyviui – 1,00 euras. Nuotolinė paslauga – nemokama. Vidutiniška programos trukmė – 45 min.
Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė arba programos dalyvių pasiūlyta erdvė, tinkama programai vykdyti (mokykla, daugiafunkcis centras ir kt.). Nuotolinė paslauga vykdoma per Zoom platformą. Programos laiką pasirenka užsiėmimų dalyviai, suderinę su programos vedėju.

Programos tikslas – ugdyti vaiko asmenybę, patriotiškumo jausmą, meilę savo kraštui, pagarbą savo tautos istorijai, skatinti domėjimąsi savo giminės, šeimos istorija, skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą.

Uždaviniai:
1. Pasinaudojant netradiciniu edukacinės medžiagos šaltiniu – originaliu lietuvišku animaciniu-dokumentiniu filmu, papasakoti vaikams apie lietuvių tremtį per vienos šeimos išgyvenimo Sibire istoriją.
2. Įtvirtinti istorijos žinias, pasiūlant edukacinės pamokos dalyviams namų užduotį, susijusią su jų šeimos istorija ir pateikiant įdomius faktografinius klausimus po filmo peržiūros.
3. Panaudoti edukacinę pamoką kaip užsiėmimą, papildantį istorijos pamokas ir vadovėliuose išdėstytą mokymo medžiagą, kuris ugdo vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, tautinę savimonę.