Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

tremtis

 Edukacinė programa skirta priešmokyklinio, jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu. Be to, ji gali būti įdomi ir naudinga tėvams, kurie nori, kad jų vaikai domėtųsi savo giminės, šeimos istorija ir jų gyvenimą susietų su mūsų tautos, šalies istorijos įvykiais. Programa ugdo vaikų patriotiškumą, pilietiškumą, pagarbą savo šaliai, padeda geriau įsisavinti istorijos žinias.

 Edukacinės programos pagrindas – garsios lietuvių režisierės Giedrės Beinoriūtės ir animatorės Gabrielės Baltrušaitytės 2007 metais sukurtas dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Tai pasakojimas apie tremtį per vienos šeimos – G. Beinoriūtės senelių – gyvenimo istoriją. Ji pasakojama mažos mergaitės – anūkės balsu, labai asmeniškai, pasitelkiant pasakos žanrą. Filmas sukurtas naudojant fotografijas iš asmeninio archyvo, animacinius ir kino kronikų intarpus. Filmas apdovanotas pagrindiniu prizu tarptautiniame kino festivalyje „Stupeni“ kategorijoje „Žmogaus teisės“ (2007), specialiu prizu už novatoriškumą kino festivalyje Eurofest (2008, Kanada) ir kitais apdovanojimais. 2008 metais filmas nominuotas Lietuviško kino apdovanojimui „Sidabrinė gervė“ dokumentinių filmų kategorijoje.

 Kino kritikas Saulius Macaitis:
„Per maždaug 20 pastarųjų metų ne vien Lietuvių kine atsirado galybė dokumentinių juostų apie stalininius lagerius. Bet – drįstu manyti – G. Beinoriūtės filmas unikalus.“

Programos turinys:

1 etapas: Animacinio-dokumentinio filmo „Gyveno senelis ir bobutė" pristatymas: filmo autoriai, sukūrimo istorija, filmo apdovanojimai ir įvertinimai. Trukmė 5 min.

2 etapas: Filmo „Gyveno senelis ir bobutė" peržiūra. Trukmė 30 min.

3 etapas: Klausimai, įtvirtinantys žinias po filmo peržiūros. Trukmė 5 min.

4 etapas: Namų užduotis: pasiūlyti vaikams namuose paklausinėti savo senelių, giminaičių, artimų kaimynų apie tremtį, sužinoti, kas iš jų buvo išvežti, kaip gyveno tremtyje ir grįžo į Lietuvą. Paprašyti parodyti fotografijas, laiškus, kitus dokumentus ar daiktus iš gyvenimo tremtyje. Pasiūlyti atsinešti šiuos daiktus į edukacinę programą (jei užduotis vaikams duota prieš ją) arba į kitą pamoką/klasės valandėlę (jeigu užduotį vaikai gauna po edukacinės programos) juos išeksponuoti ir papasakoti apie juos tai, ką išgirdo iš savo artimųjų. Vėliau mokytojai gali pasiūlyti kam nors pasikviesti į valandėlę savo giminaitį-tremtinį, kuris galėtų pasidalinti prisiminimais. Trukmė 10–15 min.⃰

*Vidutinė programos trukmė – 0,45 val., jeigu namų užduotis paliekama kitai pamokai ar klasės valandėlei.

Atsisiųsti programą