Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

RAUDONKEPURAITE   Gyveno kartą mergaitė, kuriai mama pasiuvo dailią raudoną kepurėlę ir dėl to ją visi vadino Raudonkepuraite. Kartą jos mama pridėjo krepšelį sviestinių bandelių ir paprašė Raudonkepuraitės nunešti vaišes sergančiai senelei... Žinome, žinome, kas buvo toliau, - sakysite jūs. Bet ar žinote, kad ši Raudonkepuraitė gyvena Pasvalyje? Ir yra šiek tiek padykusi neklaužada? Ir pasaka visai ne apie tai, kaip vilkas suėdė senelę, o medžiotojas jį nugalabijo. Kas iš tiesų nutiko Pasvalio Raudonkepuraitei, sužinosite apsilankę Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvėje ir pamatę spektaklį „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“. Ir dar – susikursite sau stebuklingą knygelę, padedančią tapti geresniais!

Edukacinis lėlių teatro spektaklis „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“ skirtas vaikams nuo priešmokyklinio amžiaus iki VII klasės mokinių, šeimoms, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), neįgaliesiems, taip pat visiems, mėgstantiems lėlių teatrą ir linksmas, šiek tiek pamokančias istorijas.

Spektaklio ir užsiėmimo trukmė – iki 1 val. Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė. Laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju. Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė.

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

 

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

190626161, Vytauto Didžiojo a. 6/1, tel. 39149 Pasvalys, tel. 8 451 34447, el. p. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

EDUKACINĖ PROGRAMA

2019 m.

  1. 1. Programos pavadinimas

Edukacinis lėlių teatro spektaklis „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“

  1. 2. Programos rengėjas(-ai) (vardas, pavardė, biblioteka)

Pasvalio mokyklos „Riešutas“ mokytoja Birutė Ladygienė,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

  1. 3. Programos tikslas

Ugdyti vaikų kūrybinį potencialą, puoselėti saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą atpažinti teigiamo elgesio naudą, skirti gėrį nuo blogio, kuriant „Gero elgesio“ taisyklių knygelę.

  1. 4. Programos uždaviniai

1. Supažindinti su Pasvalio viešosios M. Katiliškio bibliotekos Lėlių teatro „Kaukutis“ istorija

2. Stebėti spektaklį „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“.

3. Sukurti savo „Gero elgesio knygelę“.

  1. 5. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)

1.Įvadinė dalis – susipažinimas, lėlių teatro „Kaukutis“ istorija – 5 min.

2. Pasakos „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“ stebėjimas. 25 min.

3. „Gero elgesio “knygelės kūrimas. 20 min.

4. Refleksija. Pokalbis–įsivertinimas. Dalyvių apdovanojimas – 5 min.

  1. 6. Renginio vieta, data ir laikas

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė.

Renginio datą pasirenka edukacijos dalyviai, suderinę su edukacijos vedėju. Kreiptis į Lijaną Markevičienę, Pasvalio M. Katiliškio VB Vartotojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkę, tel. nr.: 8 451 34334

  1. 7. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

7.1.Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Įvadinė dalis – Susipažinimas: Pasakojama lėlių teatro „Kaukutis“ istorija

Lėlių teatro simbolis – lėlė Kaukutis

1 vnt.

2.

Spektaklio „Raudonkepuraitė iš Pasvalio“ stebėjimas

Teatro lėlės, dekoracijos

Priklausomai nuo poreikio

3.

„Gero elgesio“ knygelės kūrimas

„Gero elgesio“ knygelių trafaretai

Priklauso nuo dalyvių skaičiaus

4.

Refleksija. Pokalbis–įsivertinimas. Dalyvių apdovanojimas – 5 min.

Padėkos, raštai, vaišės pagal spektaklio siužetą.

Priklauso nuo dalyvių skaičiaus

         7.2.Techninės priemonės

Lėlių teatro širma, muzikinis centras, pieštukai, flomasteriai

  1. 8. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)

Nėra

  1. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

1.      Raudonkepuraitė iš Pasvalio: spektaklio scenarijus / Birutė Ladygienė. – Pasvalys, [2019]. – 8 p.

2.      Lėlė ir kaukė: knyga apie lėlių teatrą / sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. – Vilnius: Gervelė, 1998. – 288 p.

3.      Gero elgesio ABC / Juozas Nekrošius. – Ramučiai: Ramduva, 2017. – 55 p.

4.      Gražaus elgesio abėcėlė.- Vilnius: Alma littera, 2007. – 45 p.

5.      Konfliktų sprendimas / tekstus parašė Jennifer Moore-Mallinos. - Kaunas, [2017]. – 31 p.

6.      Apie paiką ožį ir katytės grožį / Vilnius: Trys nykštukai, 2012. – 171 p.

7.      Ačiū: žodis, kurį visi turime prisiminti / Emily Bruce. – Kaunas: Vaiga, 2018. – 12 p.   

8.      Prašau: ar žinai stebuklingą žodį? / Melanie Joyce. – Kaunas: Vaiga, 2018. – 12 p.

9.      Atsiprašau: žodis, kuris labai daug gali / Emily Bruce. – Kaunas: Vaiga, 2018. – 12 p.

10.  Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą / Julia Cameron, Emma Lively. – Vilnius: Alma litera, 2015. – 232 p.

11.  Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą. Vilnius, 2014. (Prieiga per internetą: http://www.sdcentras.lt/pr_kompetencijos/Rekomendacijos_tevams.pdf).

10. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

X

I–IV klasių mokiniai

X

V–VII klasių mokiniai

X

VIII–X klasių mokiniai

 

IX–XII klasių mokiniai

 

Šeimos

X

Suaugusieji

 

Neįgalieji

X

Kiti (nurodyti)   pedagogai, tėvai, auklėtojai.

X

  1. 11. Renginio sąmata (išlaidų pavadinimas ir numatoma suma)

Vienam edukaciniam užsiėmimui (vaišės pagal spektaklio siužetą) – 10,00 € (dešimt eurų).

Edukacinė programa „Kūrybinės dirbtuvės „šešėlių teatras“ – projekto „Lėlių teatro magija bibliotekoje“ (2019) dalis. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Programą parengė:       Birutė Ladygienė.