Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

avatar 2580 1    Žaidimas su šešėliu skirtas tiems, kurie svajoja būti aktoriais, istorijų pasakotojais, bet galbūt šiek tiek nedrįsta lipti ant scenos. Siūlome jums tapti paslaptingais spektaklio dalyviais! Paslaptingais, nes pasislėpusiais... Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvėje jūsų laukia stebuklinga širma, už kurios miega šešėlinės lėlės ir istorijos, ramiai sugulę į pasakų knygas. Jos laukia, kol jas pažadinsite ir atgaivinsite – pagal pasirinktą pasaką sukursite ir suvaidinsite šešėlių spektaklį. Taigi – tapsite aktoriais. O šešėlinės lėlės šoks ir kalbės jūsų balsais. Ir, žinoma, sužinosite, kuo ypatingas šešėlių teatras, kada jis atsirado ir kokie nuostabūs spektakliai gali būti sukuriami, panaudojant ne tik šešėlines lėles, bet ir...

Edukacinė programa „Žaidimas su šešėliu“ skirta I-VI klasių mokiniams, šeimoms, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), neįgaliesiems, turintiems lydinčius asmenis ir pagalbininkus. Arba tiems, kurie nori išbandyti save šešėlių teatro režisieriaus, aktoriaus, lėlininko vaidmenyse.

Programos trukmė – 1 val. Renginio vieta – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė. Laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju.Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė.

Programos tikslas: Panaudojant Šešėlių teatrą kaip kūrybinę priemonę, ugdyti vaikų meninius ir kūrybinius gebėjimus, įtraukti tikslinę auditoriją į aktyvią kūrybinę veiklą, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą, plėsti kultūrines, menines ir socialines kompetencijas.

Programos uždaviniai:

1. Supažindinti su Šešėlių teatro istorija.
2. Organizuoti praktinį kūrybinį užsiėmimą – šešėlių teatro spektaklį pagal pasakas „Raudonkepuraitė“ ir „Trys paršiukai“.

Edukacinė programa „Kūrybinės dirbtuvės „šešėlių teatras“ – projekto „Lėlių teatro magija bibliotekoje“ (2019) dalis. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.