Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

avatar 2580 1    Žaidimas su šešėliu skirtas tiems, kurie svajoja būti aktoriais, istorijų pasakotojais, bet galbūt šiek tiek nedrįsta lipti ant scenos. Siūlome jums tapti paslaptingais spektaklio dalyviais! Paslaptingais, nes pasislėpusiais... Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvėje jūsų laukia stebuklinga širma, už kurios miega šešėlinės lėlės ir istorijos, ramiai sugulę į pasakų knygas. Jos laukia, kol jas pažadinsite ir atgaivinsite – pagal pasirinktą pasaką sukursite ir suvaidinsite šešėlių spektaklį. Taigi – tapsite aktoriais. O šešėlinės lėlės šoks ir kalbės jūsų balsais. Ir, žinoma, sužinosite, kuo ypatingas šešėlių teatras, kada jis atsirado ir kokie nuostabūs spektakliai gali būti sukuriami, panaudojant ne tik šešėlines lėles, bet ir...

Edukacinė programa „Žaidimas su šešėliu“ skirta I-VI klasių mokiniams, šeimoms, suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu (bibliotekininkams, mokytojams), neįgaliesiems, turintiems lydinčius asmenis ir pagalbininkus. Arba tiems, kurie nori išbandyti save šešėlių teatro režisieriaus, aktoriaus, lėlininko vaidmenyse.

Programos trukmė – 1 val. Renginio vieta – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė. Laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju.Skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Lijana Markevičienė.

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

190626161, Vytauto Didžiojo a. 6/1, tel. 39149 Pasvalys, tel. 8 451 34447, el. p. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

EDUKACINĖ PROGRAMA

2019 m.

  1. 1. Programos pavadinimas

Žaidimas su šešėliu (šešėlių teatro spektaklio sukūrimas ir vaidinimas)

  1. 2. Programos rengėjas(-ai) (vardas, pavardė, biblioteka)

Pasvalio mokyklos „Riešutas“ mokytoja Birutė Ladygienė,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

  1. 3. Programos tikslas

Panaudojant Šešėlių teatrą kaip kūrybinę priemonę, ugdyti vaikų meninius ir kūrybinius gebėjimus, įtraukti tikslinę auditoriją į aktyvią kūrybinę veiklą, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą, plėsti kultūrines, menines ir socialines kompetencijas.

  1. 4. Programos uždaviniai

1. Supažindinti su Šešėlių teatro istorija.

2. Organizuoti praktinį kūrybinį užsiėmimą – šešėlių teatro spektaklį pagal pasakas „Raudonkepuraitė“ ir „Trys paršiukai“ .

  1. 5. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/kūrybinės užduotys) ir trukmė)

1. Įvadinė dalis – skaidrių pagalba pasakojama   Šešėlių teatro istorija – 10 min.

2. Pasakos skaitymas, supažindinimas su veikėjais – 10 min.

3. Vaidmenų pasiskirstymas – 5 min.

4. Repeticija – 15 min.

5. Šešėlių teatro vaidinimas – 15 min.

6.Refleksija. Pokalbis–įsivertinimas. Dalyvių apdovanojimas – 5 min.

  1. 6. Renginio vieta, data ir laikas

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kūrybos ir edukacijų erdvė.

Renginio datą pasirenka edukacijos dalyviai, suderinę su edukacijos vedėju. Kreiptis į Lijaną Markevičienę, Pasvalio M. Katiliškio VB Vartotojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkę, tel. nr.: 8 451 34334

  1. 7. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

7.1.Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Įvadinė dalis – skaidrių pagalba pasakojama   Šešėlių teatro istorija

Skaidrės

10 skaidrių

2.

Pasakos skaitymas, supažindinimas su veikėjais

Pasakos „Raudonkepuraitė“, „Trys paršiukai“, personažų figūrėlės

13 vnt.

3.

Vaidmenų pasiskirstymas

Šešėlių teatro lėlės

10 vnt.

4.

Repeticija

Šešėlių teatro lėlės

10 vnt.

5.

Šešėlių teatro vaidinimas

Šešėlių teatro lėlės

10 vnt.

6.

Refleksija. Pokalbis-įsivertinimas. Dalyvių apdovanojimas

Padėkos raštai

Priklauso nuo dalyvių skaičiaus

           7.2.Techninės priemonės

Multimedija, Šešėlių teatro ekranas, širma, apšvietimo priemonės, dekoracijos

  1. 8. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)

Nėra

  1. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

1.      Lėlių teatrą kuria vaikai: lėlės vaikų teatrui / Vida Zabarauskienė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 1997. – 198 p.

2.      Žaidžiame teatrą: dvi muzikinės pasakaitės / Rasa Dikčienė, Dalia Klimavičiūtė. – Vilnius: Baltos lankos, 2007.

3.      Lėlių teatras: trijų pasakų ir 10 pirštukinių lėlyčių rinkinys. / Peter Stevenson. – Vilnius: Presvika, 2006.

4.      Fantazijos gramatika: įvadas į istorijų kūrimo meną / Džanis Rodaris. – Kaunas: Šviesa, 2001. – 190 p.

5.      Mažųjų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir komentarai / Vida Kazragytė. – Vilnius: Tyto alba, 2011. – 159 p.

6.      Mes vaidiname ir deklamuojame: eilėraščiai, scenos vaizdeliai ir pjesės / Teresė Lorenčienė. – Vilnius: Andrena, 2007. – 204 p.

7.      3D šešėlių teatro šou. Ledo ir ugnies legenda. (prieiga per internetą: https://verbashadow.com/shadow-show-3d-legends-of-ice-and-flame/).

8.      Šešėlių teatras (straipsnis Vikipedijoje). (prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1%C4%97li%C5%B3_teatras).

9.      Šešėlių teatras kaip meninės raiškos priemonė. Seminaras. (prieiga per internetą:

       http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=86).

10. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 

I–VI klasių mokiniai

X

VI–VIII klasių mokiniai

 

IX–X klasių mokiniai

 

IX–XII klasių mokiniai

 

Šeimos

X

Suaugusieji

 

Neįgalieji

X

Kiti (nurodyti)   pedagogai, tėvai, auklėtojai.

X

  1. 11. Renginio sąmata (išlaidų pavadinimas ir numatoma suma).

Edukacinė programa „Kūrybinės dirbtuvės „šešėlių teatras“ – projekto „Lėlių teatro magija bibliotekoje“ (2019) dalis. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Programą parengė:             Birutė Ladygienė