Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

gulbe   Siūlome jums pasivaikščioti su... Hansu Kristianu Andersenu. Vaikščiosime po jo vaikystės miestą Odensę. O kol keliausime, Hansas Kristianas papasakos daug įdomių dalykų apie save ir apie tą laiką, kai gimė gražiausios pasaulio pasakos. Ar žinote, kiek pasakų rašytojas parašė per savo gyvenimą? Ar buvo įsimylėjęs? O gal norite sužinoti, kokio dydžio batus nešiojo ir pasimatuoti Anderseno pėdą? Kuo dirbo jo tėtis, mama ir senelė? Ką dar Andersenas veikė be pasakų rašymo? Kodėl niekada nekalbėjo telefonu?.. O gal norite susikurti spalvotą karpytinį senovinį namelį? Užsukite pas mus – turėsite atsakymus, smagiai praleisite laiką ir pastatysite tikrų tikriausią pasakų miesto gatvę.

Programa skirta III–IV klasių mokiniams, ugdymo specialistams šeimoms, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams. Programos turinį, esant dalyvių pageidavimui, galima laisvai koreguoti ir pritaikyti priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms ar V klasių mokiniams. Taip pat, esant pageidavimui, programą galima papildyti profesionaliai lietuvių kalba įgarsintais filmais (ilgėja programos trukmė).

Programos trukmė 60-120 minučių. kaina - 1,00 euras vienam dalyviui. Renginio vieta - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Kūrybos ir edukacijų erdvė arba programos dalyvių pasiūlyta erdvė, tinkama programai vykdyti.Renginio laiką pasirenka dalyviai, suderinę su programos rengėju. Šią programą dalyvių grupės gali užsisakyti iš Kultūros paso paslaugų sąrašo adresu http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai arba skambinti tel.: (8 451) 34334. Vedėja: Rita Baltrukienė.

Daugiau apie programos turinį, priemones, trukmę ir užsakymo sąlygas skaitykite čia:

IŠ KULTŪROS PASO PASLAUGOS ATRANKOS

ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS:

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacija apie teikėją

Pavadinimas / Vardas Pavardė

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

2. Kontaktai informacijai apie paslaugą gauti

Telefono numeris

(8 451) 34319

El. pašto adresas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Internetinės svetainės adresas (neprivaloma)

http://www.psvb.lt

3. Paslaugos pavadinimas

Pasivaikščiojimas su Andersenu

Paslaugos tipas

kultūros ar meno renginys

kultūrinės edukacijos užsiėmimas

kultūros ar meno renginys, papildytas kultūrine edukacija

literatūra

 

kita

       

4. Paslauga vyksta

Vykdymo terminas

neribotas
 

paslauga vyksta kultūros ar meno įstaigoje, bet gali būti ir išvažiuojamoji

Kultūros įstaigos / jos padalinio pavadinimas, adresas, kurioje vykdoma paslauga

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys

5. Paslaugos gavėjai / dalyviai

Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje

* pradinių klasių dydis yra 15–30 mokinių; 10 mokinių lydi 1 asmuo

Nuo 10 – iki 30

Mokinių amžiaus grupė, kuriai skirta paslauga

1 kl. mokiniai

2 kl. mokiniai

3 kl. mokiniai

4 kl. mokiniai

Paslaugos pritaikymas dalyviams su specialiaisiais poreikiais

Paslauga gali vykti įstaigų, organizacijų, dirbančių su spec. poreikių vaikais patalpose (išvažiuojamoji). Priklausomai nuo dalyvių spec. poreikių, paslauga teikiama sutrumpintu variantu (mažiau audiovizualinės dalies, jei sunku sutelkti dėmesį; į pagalbą pasitelkiami kiti bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojai, kurie padeda neįgaliesiems su kūrybiniu darbeliu; edukacinė video medžiaga taip pat yra įgarsinta dešimtyje planšečių, kurias gali naudoti dalyviai, turintys problemų su bendravimu ir bendradarbiavimu žmonių būryje. Paslaugos sumanytoja ir vedėja Rita Baltrukienė teikė šią paslaugą vaikams su spec. poreikiais Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pasvalio Specialiojoje mokykloje, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre "Viltis", Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre, mokyklose su integruotu neįgaliųjų mokymu.

6. Paslaugos trukmė (min.)

60-100 min.

7. Paslaugos kaina vienam mokiniui Eur

1,00

8. Bendrieji gebėjimai, kurie ugdomi paslaugų metu

8.1. Kaip paslauga ugdo kultūrinį dalyvių sąmoningumą*

* sugebėjimas suvokti įvairių idėjų, patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, įskaitant muziką, literatūrą ir vizualinį bei scenos meną, svarbą

Edukacinio užsiėmimo metu pateiktos vizualinės medžiagos, pasakojimo – pokalbio, kūrybinio užsiėmimo (karpinio) pagalba ugdomi kūrybiniai gebėjimai, teigiamos emocijos. Įgyjamos naujos kultūrinės, literatūros ir istorijos žinios skatina norą domėtis skaitymu, literatūriniu Europos ir savo šalies, kaip Europos dalies paveldu. Lavindami savo skaitymo įgūdžius, vaikai plečia žinių bagažą, skaitymas tampa naujų patirčių šaltiniu, ugdo kūrybingą asmenybę.

8.2. Kaip Paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą

Šis edukacinis – kultūrinis užsiėmimas dalyviams suteikia progą pasinerti į XVIII amžiaus aplinką ir virtualiai apsilankyti garsiausio pasaulio pasakininko gimtajame mieste, suteikia žinių ir įspūdžių, kurių nėra vadovėliuose, ugdo teigiamas emocijas ir kūrybos džiaugsmą (vaikai kuria Pasakų miesto gatvę, o savo namelius pasiima į namus). Multimedijos pagalba pateikiama įdomi faktografinė medžiaga iš H. K. Anderseno muziejaus Odensėje leidžia pažinti rašytoją kaip gyvą asmenį, skatina dalyvius įsijungti į bendrą pokalbį (tam padeda paruošti klausimai pasakojimo metu). Dalyviai ugdo savo kalbinius gebėjimus, turtina žodyną, kūrybinis darbas lavina smulkiąją motoriką ir vaizduotę.

  1. II. TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS

9.

Turinys (trumpas paslaugos aprašymas, iki 3 500 ženklų su tarpais)*

*nurodyti pagrindinį paslaugos tikslą, uždavinius, metodus / priemones, numatomą veiklą bei siektinus rezultatus. Ši informacija bus viešinama ir prieinama paslaugos gavėjams. Papildomą informaciją, kuri gali būti naudinga atrankos komisijai, galite pridėti papildomu dokumentu

Paslaugos tikslas: Skatinti kultūrinę edukaciją kaip prasmingą veiklą, meninių užsiėmimų, pažintinės medžiagos pagalba ugdyti kūrybingą asmenybę; skatinti skaitymą kaip įdomią, prasmingą pažintinę ir kultūrinę veiklą, įdomų ir naudingą laisvalaikio užsiėmimą bei norą daugiau sužinoti, patirti teigiamas emocijas; edukacinio pasakojimo ir kūrybinės veiklos (karpinio) metu vedamo pokalbio pagalba skatinti vaikus mąstyti, kurti, reikšti savo mintis ir jausmus, turtinti savo kalbą.

Paslaugos uždaviniai:

1. Pasinaudojant įvairiais šaltiniais (skaitmeniniais, rašytiniais, vaizduojamaisiais, esančiais virtualioje erdvėje), supažindinti edukacijos dalyvius su įdomiais, mažiau žinomais danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gyvenimo ir kūrybos faktais bei jo gyvenimo aplinka, memorialinėmis vietomis Danijoje ir Lietuvoje. Pateikti su šia tema susijusius kokybiškus žodinius ir vaizdinius kūrinius: suskaitmenintus vaizdinius dokumentus iš H. K. Anderseno muziejaus Odensėje, profesionalias knygų iliustracijas, nuotraukas ir kt.

2. Ugdyti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų poreikį skaityti, kalbėti ir reikšti mintis, rišliai pasakoti, plėsti žodyną. Skatinti skaitymą kaip įdomų, kūrybišką, pažintinį ir kultūrinį laisvalaikio užsiėmimą.

Paslaugos vykdymo etapai/metodai:

1. Edukacinis pasakojimas – pokalbis „Pasivaikščiojimas su Andersenu“. Tai pasakojimas apie H. K. Anderseną, jo vaikystę, mažo berniuko kelią į pasaulinę šlovę, didesnį dėmesį skiriant mažai žinomiems rašytojo gyvenimo įvykiams, jo charakterio bruožams, išvaizdai, pomėgiams (hobis), vietai, kurioje jis užaugo ir gyveno bei to laikmečio atradimams, kurie įtakojo arba ne tuo metu gyvenusių žmonių buitį, aplinką, veiklą. Dalyviams užduodami klausimai, skatinantys atspėti arba kūrybiškai apgalvoti atsakymą. Virtualiai pasivaikštome po rašytojo gimtąjį miestą – Odensę. Pasakojimas iliustruojamas vaizdine medžiaga iš rašytojo muziejaus suskaitmenintų dokumentų. Dalis skaidrių – iliustracijos iš Anderseno pasakų, kurių pavadinimus vaikai turi atspėti. Trukmė – 10/15 min.

2. Kūrybinės popieriaus plastikos dirbtuvėlės „Pasakų miesto gatvė“: edukacijos dalyviai atlieka kūrybinę užduotį – nuspalvina, iškarpo ir išlanksto spalvotus senovinius namelius, kuriuos sustato į pasakų miesto gatvę (tai vienas iš mėgstamų Anderseno užsiėmimų). Trukmė – 25/3

Priemonės: edukacinė pažintinė medžiaga (įgarsintos skaidrės), žirklės, flomasteriai, spalvoto popieriaus namelių išklotinės. Priemonėmis pasirūpina paslaugos teikėjas.

Siektini rezultatai: paslaugos dalyviai praturtina savo kultūrines, literatūrines, istorines žinias apie garsiausią pasaulio pasakininką ir jo gyvenamąją aplinką, edukacinių dirbtuvėlių užsiėmimas (popieriaus karpinys) lavina kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, kūrybinė veikla teikia daug teigiamų emocijų.

Edukacijoje kartu su vaikais entuziastingai dalyvauja ir tėveliai bei seneliai, todėl siūlome ją ir šeimoms.