Edukacinės programos

Visas edukacines programas galima laisvai naudoti ir pritaikyti savo poreikiams

Edukacinės programos sukurtos projekto „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“ lėšomis

skraidančios būtybės

 Edukacinė programa skirta priešmokyklinio, jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems, savo veikla susijusiems su vaikų auklėjimu, ugdymu bei mokymu.

 Ji patrauklia forma supažindina programos dalyvius su įvairiomis skraidančiomis būtybėmis, sutinkamomis pasaulio tautų pasakojamojoje ir vaizduojamojoje kūryboje, parodo ryšius tarp seniausių civilizacijų kultūrinio palikimo ir mūsų dienų rašytojų, dailininkų, kino meno kūrinių (nuo drakonų ir raganų iki skraidančio berniuko iš Niekados šalies).

 Susipažinę su programos edukacine medžiaga, dalyviai patys išbando savo jėgas kūrybiniame užsiėmime, turi galimybę lavinti savo meninius gebėjimus, mokosi išreikšti mintis, svajones raštu, vaizdu, žodžiu (piešia savo čia pat sukurtas fantastines skaidančias būtybes, rašo ir pasakoja apie tai, ką galėtų nuveikti, jei patys mokėtų skraidyti).

 Programos pabaigoje trumpai aptariame, ką vaikai sužinojo ir nupiešė, jiems įteikiamas programos dalyvio pažymėjimas ir įteikiamas „Skraiduolio“ medalis (vienas visai grupei ar klasei).

Programos turinys

1 etapas: Edukacinis pasakojimas tema „Skraidančios būtybės“ - pažintis su įvairiomis būtybėmis, sutinkamomis tautosakoje, pasakose, rašytojų kūryboje nuo seniausių laikų iki mūsų dienų pasakojimų bei maginės fantazijos kūrinių; jų reikšme ir vieta žmogaus gyvenime, jų įtaka ir stebuklingomis savybėmis (skaidrių demonstracija, komentarai). Filmo „Piteris Penas“ pristatymas arba animacinio filmo „Saldi pasaka“ peržiūra. Trukmė – 25/45 min. priklausomai nuo pasirinkto įrašo peržiūros.
2 etapas: Kūrybinis užsiėmimas „Ką aš daryčiau, jei mokėčiau skraidyti?“ (vaikai aprašo ar nupiešia savo svajonę, kur norėtų nuskristi, ką aplankyti arba nupiešia/nulipdo savo sugalvotą skraiduolį). Trukmė – 15-20 min.
3 etapas: Užsiėmimo aptarimas – pokalbis. Vaikai komentuoja savo kūrybą, dalinasi svajonėmis. Pabaigoje grupei įteikiamas „Skraiduolio medalis“ ir edukacinės programos pažymėjimas. Trukmė – 10 min.⃰
⃰ Vidutinė programos trukmė – 1,5 val.

Atsisiųsti programą

Atsisiųsti priedą: dalyvio pažymėjimą