EDUKACIJOS

Visas edukacines programas galite užsakyti pasinaudoję kontaktais, esančiais kiekvienos edukacinės programos aprašyme

nesibaigianti vaikystės šalis

 Programa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–5 klasių mokiniams, pedagogams, auklėtojams, kitiems suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu ir auklėjimu, skaitymo skatinimo specialistams.

 Ji skirta supažindinti vaikus bei jų ugdymu užsiimančius suaugusiuosius su knygos, skaitymo ir žaidimų įtaka švedų rašytojos Astridos Lindgren gyvenime ir kūryboje. Pasakojimą iliustruoja autentiškos skaidrės ir video įrašas iš Astridos Lindgren parko Švedijoje, lietuviškai įgarsinta animacija. Knygos suteikia ne tik skaitymo džiaugsmą, moko, bet ir kviečia žaisti, judėti, tobulėti, kurti patiems. Programos dalyviai skatinami domėtis savo tėvų, senelių vaikystės žaidimais, pirmosiomis knygomis. Programos metu vaikai išbando įdomesnius judriuosius žaidimus arba meninę veiklą.

Programos turinys

1 tema: Knyga, skaitymas ir žaidimai Astridos Lindgren vaikystėje ir jos kūryboje. Žaidimo, knygos reikšmė vaiko gyvenime, jo asmenybės ugdyme (Pasakojimas, ištraukų skaitymas, pokalbis).
Trukmė 10 min.
2 tema: A. Lindgren poilsio parkas Vimerbiu – pagarbos ir meilės ženklas rašytojai bei dovana vaikams (Skaidrių ir/arba DVD įrašo demonstracija, komentarai). Trukmė 10-20 min.
(galima sutrumpinti).
3 tema: Animacija pagal Astridos Lindgren kūrybą (animacinio filmo demonstracija). Trukmė 20 min.
4 tema: Žaidžiame ir/arba kuriame kartu (prisimename savo tėvų, senelių vaikystės žaidimus, žaidžiame kartu su vaikais judriuosius žaidimus, piešimo užsiėmime kuriame Pepės kojinę).Trukmė 20-30 min., esant galimybei, žaidimai lauke, piešimas kreidelėmis ant grindinio.⃰
⃰ Programos dalyviai gali rinktis kūrybinį užsiėmimą arba judriuosius žaidimus, arba abu variantus, priklausomai nuo skiriamo laiko ir turimos erdvės (žaidimams tinka salė, kita didesnė patalpa, lauko aikštelė). Vidutinė programos trukmė – 1,5 val.

Atsisiųsti programą